Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Avgifter


Länkar:
Förordning  om avgifter vid utlandsmyndigheterna., enligt Svensk författningssamling 1997:691


Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer