Meny
  • Svenska

Om utlandet Vietnam

Körkort

Nedan framgår hur du kan förnya ditt körkort utomlands.

Förnyelse av körkort hanteras av Transportstyrelsen. Dock kan ett svenskt körkort, vars giltighetstid har gått ut eller snart kommer att gå ut under vissa förutsättningar förnyas genom förmedling av en svensk utlandsmyndighet. 

Förnyelse vid giltighetstidens slut förutsätter att sökanden

1. är permanent bosatt i Sverige eller

2. studerar här sedan minst sex månader.

Du som är tillfälligt bosatt utomlands kan förnya ditt körkort i samband med vistelse i Sverige genom att vända sig till Transportstyrelsen. Den som däremot är permanent bosatt utanför EES kan inte förnya sitt svenska körkort sedan den 1 maj 2017. Transportstyrelsen gör bosättningsbedömningen. För mer information se Transportstyrelsens hemsida: 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/fornya-korkortet/nytt-korkort-fran-utlandet/

Ansökan om förnyelse av körkort görs på blanketten "Ansökan om förnyelse av körkort – När körkortet hämtas ut på en utlandsmyndighet" som lämnas ut av utlandsmyndigheterna eller av Transportstyrelsen.

Blanketten kan hämtas vid ambassaden i Hanoi eller vid det honorära generalkonsulatet i Ho Chi Minh-staden.  

För avgifter rörande körkort se:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/vietnam/hjälp-till-svenskar-utomlands/avgifter/