• Svenska

Om utlandet Vanuatu

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 maj 2024, 11.06

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)

För senaste information om inresebestämmelser för Vanuatu, se

> Health Promotion Vanuatu 

Allmänna säkerhetsläget

Risken för politiska oroligheter är relativt liten i Vanuatu. Däremot bör demonstrationer och folksamlingar undvikas då risken finns att dessa kan övergå i våldsamheter.

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Innehav, bruk och försäljning av narkotika är straffbelagt med böter och/eller fängelse.

Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard. Badkläder bör inte bäras på andra ställen än stränder och på turistanläggningar.

Det är olagligt för dagligvaruaffärer och butiker att sälja alkohol mellan lördag kl. 12.00 och måndag kl. 07.00. Vissa hotell och barer har dock serveringstillstånd mellan dessa tidpunkter.

Resenärer uppmanas alltid att be om tillstånd innan de fotar privata hus eller personer.

Landägare kan ibland begära en avgift om du vistas på deras område.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns eller vidta andra åtgärder samt följa lokala myndigheters anvisningar.

För mer information, se World Meteorological Organisation.

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighetstid

För att resa in i landet krävs att resenärens pass har en giltighetstid på minst sex månader från det datum som resenären reser ut från landet.

Visum

Vanuatu kräver inget visum för svenska medborgare som befinner sig i Vanuatu mindre än trettio dagar. Dock måste resenären ha en returbiljett ut från landet samt kunna bevisa att resenären har tillräckligt med ekonomiska medel under resan.

För vidare information om in- och utresebestämmelser läs mer på Vanuatus regerings hemsida: Immigration and visa

Hälso- och sjukvård

I Vanuatu finns risk för att drabbas av virusinfektionen zika. För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Denguefeber förekommer i Vanuatu. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggbett, och förebyggande åtgärder rekommenderas.

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeber förekommer i Vanuatu. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Vanuatu.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan. 

Ciguateraförgiftning från att ha ätit fisk (i synnerhet fisk som lever bland korallreven) kan utgöra en fara. Det är rekommenderat att uppsöka sjukvård om man misstänker förgiftning.

Trafiksäkerhet

Båttransporterna mellan öarna ska enligt lag ha ett gällande sjövärdighetsintyg. Trots detta saknar många båtar intyget och sjövärdigheten kan därför inte garanteras.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och våldsbrott mot utlänningar förekommer, i synnerhet mot enskilda individer. Kvinnor i synnerhet bör iaktta försiktighet vid transport med buss, taxi eller till fots under kvällar och nätter samt undvika isolerade platser.

Försäkringsskydd

Övriga upplysningar

Betalningsmedel

Kreditkort kan användas på flera ställen i Port Vila och Luganville, men i mindre utsträckning i resterande Vanuatu. Räkna inte med att det går att

Ytterligare allmän information

Turistinformation Vanutu

Storbritanniens reseinformation - Vanuatu

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023