Meny
  • Svenska

Resa till Uzbekistan

Ordinarie pass och nationella ID-kort
Ansökan om ordinarie pass eller nationellt ID-kort kan göras vid polismyndigheter i Sverige och vid de flesta svenska ambassader utomlands. För mer information se Polisens webbsida och Sweden Abroad.

Grundläggande information om: Pass och id-kort

Läs mer