Om utlandet USA

Provisoriskt pass i USA

Om ditt pass har blivit stulet, eller om du tappat bort det, och du måste resa brådskande finns möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass.

Ett provisoriskt pass som utfärdas på en svensk ambassad eller konsulat har begränsad giltighetstid och är inte maskinläsbart. Det utfärdas i A4-format och är endast giltigt för en enkel resa till Sverige, eller till ditt bosättningsland.

Vid transit är det den sökandes uppgift att kontrollera att landet du mellanlandar i godtar ett svenskt provisoriskt pass, det kan du till exempel göra genom att kontakta landets ambassad eller en resebyrå.

Ett provisoriskt pass är en resehandling och kan inte användas som legitimation.

Provisoriskt pass görs på följande platser i USA:

 • Ambassaden i Washington DC
 • Generalkonsulatet i New York
 • Generalkonsulatet i San Francisco
 • Honorärkonsulatet i Atlanta
 • Honorärkonsulatet i Boston
 • Honorärkonsulatet i Chicago
 • Honorärkonsulatet i Dallas
 • Honorärkonsulatet i Ft. Lauderdale
 • Honorärkonsulatet i Honolulu
 • Honorärkonsulatet i Houston
 • Honorärkonsulatet i Los Angeles
 • Honorärkonsulatet i Minneapolis
 • Honorärkonsulatet i Raleigh
 • Honorärkonsulatet i Seattle

Ansökan om provisoriskt pass kan lämnas in vid övriga honorärkonsulat i USA, handläggningstiden är då 5-7 arbetsdagar.

Kontakta honorärkonsulatet i fråga för att bekräfta öppettider. Kontaktuppgifter för samtliga svenska honorärkonsulat i USA finns längre ner på denna sida.

För att boka en tid i Washington DC eller New York, skicka e-post till nedan:
Ambassaden i Washington: ambassaden.washington-pass@gov.se
Generalkonsulatet i New York: generalkonsulat.new-york@gov.se 
Generalkonsulatet i San Francisco: sanfrancisco.pass@gov.se

Följande gäller vid ansökan av provisoriskt pass:

 • Personlig inställelse.
 • Vid ansökan på ambassaden i Washington DC eller generalkonsulaten i New York och San Francisco som har fotostation behöver ingen ansökningsblankett fyllas i eller foto medtagas då ansökningsförfarandet är detsamma som för vanligt pass.
 • Vid ansökan på honorärkonsulat fylls en blankett i, blanketten finns hos honorärkonsulaten.
 • 2 passfoton medtages som får vara högst 6 månader gamla.
 • Blanketten Prövning av svenskt medborgarskap ifylld och signerad.
 • Polisrapport om passet är förkommet eller stulet (gäller ej om förlust skett i New York City).
 • Giltig fotolegitimation.
 • Flygbokning eller e-biljett.
 • Om utlandsmyndigheten eller konsulatet så kräver, personbevis ej äldre än 1 månad.
 • För barn under 18 år vårdnadshavares medgivande.
 • Avgiften kan betalas med betalkort (Visa eller Mastercard) eller exakt kontantbetalning. Kontakta konsulatet i fråga för att bekräfta betalningssätt.
 • Ordinarie pass spärras alltid vid utfärdande av provisoriskt pass.