Om utlandet USA

Hämta pass/körkort i New York

Från och med 18 års ålder måste du personligen hämta ditt nya pass och ID-kort. För att hämta det på Sveriges generalkonsulatet i New York behöver du boka tid. En vårdnadshavare kan hämta ut ett pass åt ett barn under 18 utan att barnet är närvarande.

För att besöka generalkonsulatet i New York för att hämta ut ett pass, nationellt ID-kort eller körkort måste du boka en tid. Efter flytt till nya lokaler i oktober 2016 kan vi tyvärr inte längre erbjuda drop-in service utan alla som vill besöka oss måste vara föranmälda. Boka tid gör du själv online via länken nedan. 

Du måste ta med ditt gamla pass/nationellt ID-kort för att kunna hämta ut det nya passet! Om det redan gått ut, ta med annan id-handling med signatur.

Bokningssystemet kommer ge dig två alternativ:
1) att ansöka om pass/ID-handling
2) besöka oss under expeditionstid
Välj alternativ 2 - "besök under expeditionstid"!

Bokningssystemet kommer fråga hur många personer bokningen gäller – välj alltid ”1 person”. Boka alltid i en vuxens namn!

Boka tid här för att besöka oss under expeditionstid  

Du kan inte ansöka om pass under en bokning du gör för att "besöka oss under expeditionstid".

Senast uppdaterad 07 feb 2018, 15.23