• Svenska

Om utlandet Uruguay

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 25 nov 2022, 12.49

Aktuella händelser

För tillfället finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Uruguay är ett relativt tryggt land men grundläggande försiktighetsåtgärder bör vidtas. Förvara alltid pass och andra viktiga dokument samt pengar och kontokort på ett säkert sätt, t ex direkt på kroppen eller i säkerhetsskåp på hotellet. Vid kortbetalningar, och även i andra sammanhang, krävs ofta legitimation och det kan därför vara fördelaktigt att bära med sig en kopia av passet.

Skylta inte med värdesaker eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor utan uppsyn och håll alltid en hand eller fot på bagaget när du befinner dig på offentliga platser.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Uruguay bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Mer information om terrorism och hot utomlands återfinns här.

Allmänna råd till resenärer är att vara pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet man reser till. Det är viktigt att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Resenärer bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Intensiva skyfall inträffar med viss regelbundenhet och kan leda till att stora områden översvämmas snabbt. Vid översvämning rekommenderas försiktighetsåtgärder så som att undvika tunnlar och vattenansamlingar som kan ha kommit i kontakt med strömförande kablar.

In- och utresebestämmelser

Mot bakgrund av coronapandemin behöver inresande i Uruguay styrka att de är vaccinerade alternativt nyligen har gått igenom en covid-19-infektion. Ovaccinerade resenärer över 6 år måste uppvisa ett negativt covid-19-test taget max 72 timmar innan avresan. Utländska resenärer behöver även ha en sjukförsäkring. Regelverket gällande pandemirelaterade krav för inresa i Uruguay återfinns här. 

Svenska medborgare behöver inte visum för upp till 90 dagars vistelse i Uruguay.

Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna, inklusive vilka handlingar som krävs, med Uruguays migrationsmyndighet eller Uruguays ambassad i Stockholm.

Ansökan om att förlänga ett besök eller om uppehållstillstånd görs genom Uruguays migrationsmyndighet.

Vid ansökan om uppehållstillstånd i Uruguay kan uruguayanska myndigheter be om att ansökningshandlingarna är legaliserade. Dokument som utfärdats av svenska myndigheter bör legaliseras i Sverige innan avresa. Mer om information om legaliseringar återfinns på UD:s hemsida.

Hälso- och sjukvård

I Uruguay finns både offentliga och privata sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård. För allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Säkerställ att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens allmänna reseråd. 

Kranvattnet i Uruguay är drickbart för det mesta, men kan smaka annorlunda. Om du är osäker på kranvattnets kvalitet går det bra att köpa vatten på flaska.

Covid-19

Information om det aktuella smittläget återfinns på WHO:s hemsida.

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Uruguay ska du följa lokala anvisningar om testning och självisolering. Du bör inte resa hem förrän du är frisk. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och/eller hälsosystemet för mer information.

Frågor om coronaviruset hänvisas till hälsovårdsministeriets informationsnummer 0800-1919, whatsapp 098 99 99 99 och hälsovårdsministeriets hemsida

Myggöverförda febersjukdomar

I Uruguay förekommer myggan Aedes Aegypti som kan sprida febersjukdomarna dengue, zika och chikungunyavirus. Inga fall av zika har förekommit i landet, men ett större utbrott av dengue har rapporterats under de senaste åren.

Genom att skydda sig mot myggstick kan risken för myggburna sjukdomar, liksom för andra insektsöverförda smittor, minskas. Förebyggande åtgärder innefattar att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Fläkt eller luftkonditionering hjälper även till att hålla borta myggen i viss mån.

Mer information om myggöverförda sjukdomar återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Uruguays huvudspråk. Det går inte att räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Cannabis är lagligt i Uruguay för uruguayanska medborgare. Försäljning av marijuana till utländska turister tillåts ej. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet, särskilt där många människor samlas. Våldsammare överfall och personrån kan även förekomma. Besökare bör iaktta särskild försiktighet i centrala Montevideo och gamla stan (ciudad vieja), i närheten av färjeterminalen och hamnen, samt i vissa av Montevideos ytterområden, exempelvis Cerro.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är med svenska mått mätt låg och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte alltid håller sig till trafikreglerna. Såväl cyklister som fotgängare bör iaktta stor försiktighet i trafiken och komma ihåg att de inte alltid ges företräde.