Meny
  • Svenska

Om utlandet Uruguay

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 25 sep 2020, 13.55

Aktuella händelser

Coronavirus

UD avråder från resor till alla länder utanför EU, EES och Schengen till och med den 15 november 2020. Läs mer om UD:s reseavrådan med anledning av coronaviruset här.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan

Resa från Uruguay

Få internationella flyg avgår från Uruguay. Iberia och Air Europa genomför ett begränsat antal reguljära avgångar till Madrid i veckan. Därutöver avgår även ett fåtal flyg till bland annat São Paulo och Santiago de Chile.

Det är viktigt att du informerar dig om ankomst- eller transitlandets inresebestämmelser innan biljetter bokas. Information om vilka bestämmelser som gäller för det aktuella landet återfinns på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar.

Speciella bestämmelser för utresa

Så länge det nationella nödläget gäller kontrolleras inte hur länge utländska medborgare har vistats i landet vid utresa. Läs mer här

Inresebestämmelser

Uruguays gränser är stängda för inresa för utlänningar med vissa undantag som bland annat innefattar personer med uppehållstillstånd i landet samt familjemedlemmar till uruguayanska medborgare och bosatta. Du hittar beslutet och alla undantag här.

Sjuk- eller reseförsäkring som täcker medicinska kostnader vid misstänkt eller bekräftad smitta av COVID-19 är obligatorisk för alla utlänningar som reser in i landet.

Inresande från samtliga länder behöver visa upp ett negativt coronatest som genomförts inom 72 timmar innan inresa i Uruguay samt fylla i en hälsodeklaration. Resenärer som ska stanna sju dagar eller mer ska genomgå obligatorisk självkarantän under de första sju dagarna och sedan göra ännu ett test, alternativt genomgå fortsatt självkarantän i ytterligare sju dagar. Du hittar alla bestämmelser för inresa här.

Smittspridningsreducerande åtgärder

Allmänheten uppmanas till social distansering. 

Det är obligatoriskt att använda skydd över mun och näsa i kollektivtrafiken, mataffärer, närbutiker och apotek. Det rekommenderas även starkt att använda munskydd på offentliga platser.

Rekommendationer vid misstänkt smitta

Personer som drabbas av feber och luftvägssymtom (hosta, halsont, andnöd) uppmanas stanna hemma och ringa till läkare för hembesök.

Frågor om coronaviruset hänvisas till hälsovårdsministeriets informationsnummer 0800-1919, whatsapp 098 99 99 99 och hälsovårdsministeriets hemsida

Allmänna säkerhetsläget

Ambassaden har fått rapporter om våldsamma överfall i centrala Montevideo och gamla stan (ciudad vieja). Vissa av Montevideos ytterområden, som exempelvis Cerro, bör besökas med försiktighet.

Liksom i många andra latinamerikanska länder är trafiken med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte alltid håller sig till trafikreglerna.

I övrigt får Uruguay anses vara ett säkert land att resa i som turist; inga särskilda oroligheter förekommer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Uruguay bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Under sommarmånaderna är det inte ovanligt med skyfall och plötsliga översvämningar av stora områden.

In- och utresebestämmelser

För att inresa i Uruguay krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök, max 90 dagar.

Hälso- och sjukvård

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.  

Denguefeber

Under året har fall av denguefeber konstaterats i Uruguay. Dengue orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människan via myggor som tillhör Aedes-släktet. Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna dock främst sticker, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen. För mer information om dengue besök Folkhälsomyndighetens webplats genom att klicka här.

Zika

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Inga fall av zika har rapporterats. I delar av Uruguay finns dock den mygga som sprider zikaviruset, varför besökare bör vidta åtgärder för att undvika myggbett. 

A H1N1

Influensa A H1N1 förekommer i Uruguay. För mer detaljerad och uppdaterad information kring situationen besök det uruguayanska hälsoministeriets hemsida: Ministerio de Salud Pública del Uruguay.

Mer information om A H1N1 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida som du når genom att klicka här.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Med anledning av att Uruguay i viss mån legaliserat försäljningen av marijuana vill ambassaden fästa uppmärksamhet vid att dessa liberaliseringar inte gäller för utländska turister i landet. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Risken för fickstölder och våldsamma personrån har ökat i Montevideo och besökare bör vara uppmärksamma. Detta gäller särskilt i vissa delar av Montevideo, såsom gamla stan, i närheten av färjeterminalen och hamnen.
 
Man bör inte skylta med värdefulla mobiltelefoner, datorer, kameror, klockor eller smycken. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn.

Trafiksäkerhet

Trafiken är med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma och tänkta på att bilister inte alltid håller sig till trafikreglerna.

Tänk även på att fotgängare eller cyklister ges inte företräde.