• Svenska

Om utlandet Uruguay

Ambassadens reseinformation - Uruguay

Här finns ambassadens reseinformation till svenska resenärer i Uruguay. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något händer som påverkar svenska resenärer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 27 maj 2024, 10.31

Aktuella händelser

För tillfället finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Uruguay är relativt tryggt att resa i, särskilt om du är i de populäraste turistområdena. Det är viktigt att du håller dig informerad om hur det är på de platser som du ska besöka. 

Läs även: Kriminalitet och personlig säkerhet

Terrorism

Risken för terrorattentat i Uruguay bedöms vara låg. Det finns dock en generell risk för terrorattentat globalt, vilket betyder att du som reser alltid bör vara uppmärksam.

När du reser är det därför viktigt att du

  • är påläst och medveten om hot och risker
  • håller dig uppdaterad om situationen i landet
  • följer råd om säkerhet från lokala myndigheter
  • är uppmärksam på det som är udda eller avvikande i din omgivning, särskilt på platser med mycket folk så som vid turistattraktioner, på marknader och på bussar eller tåg.

Du kan läsa mer om terrorism och hot utomlands på regeringen.se.

Naturförhållanden och katastrofer

I Uruguay förekommer intensiva skyfall ganska regelbundet och det kan leda till att stora områden översvämmas snabbt. Du rekommenderas att vara försiktig till exempel genom att undvika tunnlar och vattenansamlingar som kan ha kommit i kontakt med strömförande kablar.

In- och utresebestämmelser

Du som är svensk medborgare och ska besöka Uruguay mindre än 90 dagar behöver inte visum för ditt besök. Det räcker alltså med ditt pass.

Det finns inga särskilda krav relaterade till covid-19 som gäller när du ska resa in i Uruguay.

Det kan vara bra att tänka på att Sveriges ambassad i Buenos Aires och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders in- och utresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera därför de aktuella in- och utresebestämmelserna för just Uruguay, inklusive vilka handlingar som krävs, med Uruguays migrationsmyndighet eller Uruguays ambassad i Stockholm.

Om du vill ansöka om att förlänga ditt besök eller om uppehållstillstånd är det också Uruguays migrationsmyndighet som du ska kontakta.

Uruguays migrationsmyndighets webbplats

Uruguays ambassad i Stockholms webbplats

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands har du själv ett ansvar för din hälsa och eventuella behandling. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd innan du reser i väg. Se till att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård under resan.

I Uruguay finns både offentliga och privata sjukhus som kan ge god akutsjukvård. Men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas medicinsk evakuering. En sådan hemtransport görs i samråd med läkare och organiseras av ditt försäkringsbolag.

Du som reser bör också försäkra dig om att du har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För information om vaccin kan du kontakta din närmaste vaccinationscentral samt läsa Vårdguidens allmänna reseråd.

Du kan läsa Vårdguidens allmänna reseråd på 1177.se

Kranvattnet i Uruguay är drickbart för det mesta, men kan smaka annorlunda. Om du är osäker på kranvattnets kvalitet går det bra att köpa vatten på flaska.

Myggöverförda febersjukdomar

I Uruguay förekommer myggan Aedes Aegypti som kan sprida febersjukdomarna dengue, zika och chikungunyavirus. Inga fall av zika har förekommit i landet, men ett större utbrott av dengue har rapporterats under de senaste åren.

Genom att du skyddar dig mot myggstick kan du minska risken för sjukdomar från myggor och andra smittor som förs över från insekter. Du kan skydda dig genom att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Även fläkt eller luftkonditionering kan hjälpa till att hålla myggen borta.

Läs om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs om zikavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs om chikungunyavirusinfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Uruguays huvudspråk. Det kan vara svårt att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Cannabis är lagligt i Uruguay för uruguayanska medborgare. Försäljning av marijuana till utländska turister är inte tillåten. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Du som reser bör vara försiktig för att skydda dig mot brott.

Det är viktigt att du

  • har uppsikt över dina saker
  • inte skyltar med värdesaker eller stora summor pengar
  • har en hand eller fot på dina väskor på offentliga platser
  • har ditt pass, viktiga dokument, pengar och kontokort på en säker plats, till exempel intill kroppen eller i ett säkerhetsskåp på hotellet.

Väskryckningar och fickstölder är vanliga brott i Uruguay, särskilt där många människor samlas. Våldsammare överfall och personrån kan även förekomma. Besökare bör iaktta särskild försiktighet i centrala Montevideo och gamla stan (ciudad vieja), i närheten av färjeterminalen och hamnen, samt i vissa av Montevideos ytterområden, exempelvis Cerro.

Trafiksäkerhet

I Uruguay är trafiksäkerheten låg i jämförelse med Sverige. Bilister kör ofta fort, håller sig inte i sin egen fil och stannar inte alltid för fotgängare vid övergångsställen.

Både cyklister och fotgängare bör vara mycket försiktiga i trafiken och komma ihåg att de inte ges företräde.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023