Meny
  • Svenska

Om utlandet Uruguay

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 03 feb 2020, 11.16

Aktuella händelser

Med anledning av att Uruguay i viss mån legaliserat försäljningen av marijuana vill ambassaden fästa uppmärksamhet vid att dessa liberaliseringar inte gäller för utländska turister i landet. 

Allmänna säkerhetsläget

Ambassaden har fått rapporter om våldsamma överfall i centrala Montevideo och gamla stan (ciudad vieja). Vissa av Montevideos ytterområden, som exempelvis Cerro, bör besökas med försiktighet.

Liksom i många andra latinamerikanska länder är trafiken med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte håller sig till trafikreglerna.

I övrigt får Uruguay anses vara ett säkert land att resa i som turist; inga särskilda oroligheter förekommer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Uruguay bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Under sommarmånaderna är det inte ovanligt med skyfall och plötsliga översvämningar av stora områden.

In- och utresebestämmelser

För att inresa i Uruguay krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök, max 90 dagar.

Hälso- och sjukvård

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.  

A H1N1

Influensa A H1N1 förekommer i Uruguay. För mer detaljerad och uppdaterad information kring situationen besök det uruguayanska hälsoministeriets hemsida: Ministerio de Salud Pública del Uruguay.

Mer information om A H1N1 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida som du når genom att klicka här.

Denguefeber

Under året har fall av denguefeber konstaterats i Uruguay. Dengue orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människan via myggor som tillhör Aedes-släktet. Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna dock främst sticker, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen. För mer information om dengue besök Folkhälsomyndighetens webplats genom att klicka här.

Zika

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Hittills har inga inhemska fall av zikavirus förekommit i Uruguay. Ett importerat fall av zika har dock konstaterats under 2016. Då myggor av Aedes-släktet finns i regionen rekommenderas att följa utvecklingen samt att försöka skydda sig från myggstick.

 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Risken för fickstölder och våldsamma personrån har ökat i Montevideo och besökare bör vara uppmärksamma. Detta gäller särskilt i vissa delar av Montevideo, såsom gamla stan, i närheten av färjeterminalen och hamnen.
 
Man bör inte skylta med värdefulla mobiltelefoner, datorer, kameror, klockor eller smycken. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn.

Trafiksäkerhet

Trafiken är med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma och tänkta på att bilister inte alltid håller sig till trafikreglerna.

Tänk även på att fotgängare eller cyklister ges inte företräde.