• Svenska

Om utlandet Uruguay

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 06 jun 2022, 09.08

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Ambassaden har fått rapporter om våldsamma överfall i centrala Montevideo och gamla stan (ciudad vieja). Vissa av Montevideos ytterområden, som exempelvis Cerro, bör besökas med försiktighet.

Liksom i många andra latinamerikanska länder är trafiken med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte alltid håller sig till trafikreglerna.

I övrigt får Uruguay anses vara ett säkert land att resa i som turist; inga särskilda oroligheter förekommer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Uruguay bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Under sommarmånaderna är det inte ovanligt med skyfall och plötsliga översvämningar av stora områden.

In- och utresebestämmelser

För att inresa i Uruguay krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök, max 90 dagar.

Hälso- och sjukvård

Denguefeber

Under året har fall av denguefeber konstaterats i Uruguay. Dengue orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människan via myggor som tillhör Aedes-släktet. Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna dock främst sticker, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen. För mer information om dengue besök Folkhälsomyndighetens webplats genom att klicka här.

Zika

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Inga fall av zika har rapporterats. I delar av Uruguay finns dock den mygga som sprider zikaviruset, varför besökare bör vidta åtgärder för att undvika myggbett. 

A H1N1

Influensa A H1N1 förekommer i Uruguay. För mer detaljerad och uppdaterad information kring situationen besök det uruguayanska hälsoministeriets hemsida: Ministerio de Salud Pública del Uruguay.

Mer information om A H1N1 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida som du når genom att klicka här.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Med anledning av att Uruguay i viss mån legaliserat försäljningen av marijuana vill ambassaden fästa uppmärksamhet vid att dessa liberaliseringar inte gäller för utländska turister i landet. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Risken för fickstölder och våldsamma personrån har ökat i Montevideo och besökare bör vara uppmärksamma. Detta gäller särskilt i vissa delar av Montevideo, såsom gamla stan, i närheten av färjeterminalen och hamnen.
 
Man bör inte skylta med värdefulla mobiltelefoner, datorer, kameror, klockor eller smycken. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn.

Trafiksäkerhet

Trafiken är med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma och tänkta på att bilister inte alltid håller sig till trafikreglerna.

Tänk även på att fotgängare eller cyklister ges inte företräde.