• Svenska

Om utlandet Ukraina

Resa med husdjur

Ansvarig myndighet i Ukraina för att resa in och ut ur landet med djur är State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection. Mer information om gällande regler och kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Resa med husdjur

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer