• Svenska

Om utlandet Ukraina

Behövs vaccination

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Ukraina. Dock rekommenderas att resenärer, särskilt de som planerar att stanna länge eller vet att de kommer att vistas i miljöer med sämre hygieniska förhållanden, ser över sitt vaccinationsskydd. För samtliga resenärer är det bra att ha ett aktuellt skydd avseende polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Om man kommer att vistas i områden med träd och skog bör man se över sitt vaccinationsskydd mot fästingar. Läs gärna 1177:s råd vid resa till Ukraina.

Ett mässlingsutbrott pågår i Ukraina med över 58 000 rapporterade fall sedan 1 januari 2019 enligt lokala myndigheter. Läs mer om vaccination mot mässling på Vårdguidens hemsida.

Hälsa och vaccinationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer