• Svenska

Om utlandet Ukraina

Arv i internationella situationer i Ukraina

En ansökan om arv i Ukraina måste påbörjas senast sex månader efter dödsfallet. De två blanketter som ska användas är заява про прийняття спадщини за законом - blankett 1 för arv i Ukraina.doc och Довіренсть - ведення спадкових справ - blankett 2 för arv i Ukraina.doc

Du som ska ansöka om ett arv måste kontakta en notarie i den ort där personen som avlidit var bosatt vid dödsfallet för att påbörja arvsprocessen.

Om arvtagaren inte har möjlighet att själv närvara i Ukraina ser proceduren ut enligt följande:

  • En fullmakt måste utfärdas till någon som kan representera dig i Ukraina, det behöver vara en person du litar på. Ambassaden kan inte vara fullmaktstagare. Fullmakten behöver vara översatt till ukrainska och försedd med apostille.
  • Blanketterna ovan behöver fyllas i. Dessa finns endast på ukrainska. Om du inte kan ukrainska behöver en översättare i Sverige översätta dem, de signeras på svenska och därefter på ukrainska. Översättningarna och bevittningen kräver apostille från notarius publicus. En förteckning över auktoriserade översättare finns på Kammarkollegiets hemsida. En förteckning över notarius publicus finns på respektive Länstyrelses hemsida.
  • Personen som är fullmaktstagare behöver kontakta en notarie i den stad där den anhöriga bodde när hen avled för att påbörja processen om arvsfrågan.
  • Ansökan måste inlämnas inom sex månader från dödsfallet. 

Om arvtagaren inte är ukrainsk medborgare tillkommer betalas en arvsskatt på 19.5% av arvet som standard. Avvikelser kan förekomma beroende på arvets storlek. Alla svenska dokument som biläggs ansökan måste vara översatta och försedda med apostille. 

För fler frågor, kontakta ambassaden på ambassaden.kiev@gov.se

Arv i internationella situationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer