• Svenska

Om utlandet Ukraina

Avgifter

Avgifter från och med 1 mars 2020

Ansökan SEK
Ordinarie pass 1600
Nationellt ID-kort 1600
Provisoriskt pass 1800
EU ETD Emergency travel document 1800
Utlämnande av pass som utfärdats av annan svensk myndighet 200
Anmälan om svenskt medborgarskap, i de fall fadern är svensk och ej gift med barnets mor 175
Levnadsintyg 0
Certifieringar 200
Körkort 400
Utlämnande av körkort om ansökan gjorts i Sverige 200
Extra avgift för akut ansökan utanför kontorstid  600

Alla avgifter betalas kontant i lokal valuta vid besöket på ambassaden. Kontakta ambassaden via mail på ambassaden.kiev@gov.se för att få aktuell månads växelkurs. 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer