• Svenska

Om utlandet Uganda

Hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett eftersatt område i Uganda. Att känna till och förstå orsaker och konsekvenser av till exempel oönskade graviditeter och hur sexuellt överförbara sjukdomar sprids är särskilt viktigt för landets unga befolkning.  Sverige har stött ungdomsmottagningen Naguru Teenage Information and Health Center i mer än 10 år med syftet att bidra till en minskning av oönskade tonårsgraviditeter, sexuellt våld, hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. En av många aktiviteter på ungdomsmottagningen är hälsodialoger som leds av utbildade ledare.  Detta görs två till tre gånger varje dag på kliniken och mellan 60-120 ungdomar nås dagligen.

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 16.49