• Svenska

Om utlandet Uganda

Forskning

Varje land behöver lokal kapacitet inom hälsa, naturvetenskap och teknik, jordbruk, samhällsvetenskap och humaniora för att kunna bygga upp egen forskning. Sverige stöder därför Makerere universitetet och fyra regionala universitet sedan 2000. Sedan dess har cirka 73,3 miljoner USD beviljats ugandiska och svenska universitet för forskningssamarbete. Under åren har huvudsakligt fokus varit att stärka forskningskapaciteten i landet och därigenom öka produktionen och användningen av vetenskapligt baserad kunskap som bidrar till Ugandas utveckling.

Det nuvarande forskningsprogrammet (November 2015-June 2020) uppgår till cirka 33 miljoner USD. Programmet består av 17 forskningsprojekt där 11 svenska universitet samarbetar med 4 ugandiska universitet, med Makerere i Kampala som huvudansvar för programmet. Naturvetenskap, samhällsvetenskap och hälsovetenskap är huvudområdena för samarbetet med ytterligare program för institutionellt stöd. Fokus för det aktuella programmet är att stärka utbildningen av doktorander lokalt, inrätta multidisciplinära forskargrupper som tar itu med breda tematiska områden, träning för offentliga partner universitetet och etablering av synergier och samarbete med regionala program som stöds av Sverige. Genus och sociala dimensioner kommer att behandlas i alla forskningsprojekt.

Exempel: Motståndskraftiga ekosystem

Partnerskap för att ” Building Resilient Ecosystems and Livelihoods to Climate Change and Disaster” (BREAD) är ett av de 17 forskningsprojekten I det nuvarande forskningsprogrammet. Projektet är ett samarbete mellan Makerere Universitet och Gulu Universitet i Uganda samt Lund och Uppsala universitet i Sverige. Det övergripande målet är att öka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar och katastrofer.

Lovande anpassning och mildrande teknik och praxis i olika ekologiska zoner kommer att testat och marknadsföras. Detta projekt kommer att öka utbytet över det vetenskapliga gränssnittet som bygger samhällets motståndskraft och säkerhet mot katastrofrisker genom kunskapsgenerering och överföring.

Hittills har BREAD-projektet rekryterat 3 doktorander och 2 post-doktorander och har inflytande på nationell politik genom spridning av kunskap via ”National Disaster Risk Reduction Forum”. Vidare har forskningssamarbete upprättats mellan Makerere universitet och lokala regeringar (Kabale, Bududa distrikt, Shunya Community- baserad organisation, grundskolor, Kwaamwenfe lokalsamhälle och Masindi Natural Resource Mangement); Premiärministerns kontor. En ny läroplan för PhD-utbildning i katastrofriskhantering (DRM) har utvecklats och presenterats för relevanta intressanter i Mbale-distriktet. Detta för att få sina kommentarer innan de slutförs och presenteras till universitetets relevanta organ för godkännande.

Ett centrum för risk- och katastrofforskning har etablerats vid Makerere Universitet.

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 16.52