• Svenska

Om utlandet Uganda

Ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning

Det svenska stödet till förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning, integrerar konkurrenskraft, produktiv sysselsättning för ungdomar och kvinnor, samt tillgång till och kontroll av produktiva resurser för kvinnor. Portföljen har hittills bidragit till inkluderande tillväxt, främst genom interventioner som riktar sig till landsbyggdens jordbrukssektor med särskild inriktning på kvinnor och ungdomar. Vilket i allt högre grad har gjorts i sammarbete med den privata sektorn.

Jordbrukssektorn i norra Uganda är mycket fragmenterad, vilket innebär att investeringar, produktivitet och inkomster fortfarande är låga. Detta bidrar till att den ekonomiska tillväxten är trög och livsmedelsosäkerheten är hög.  Sedan 2015 stödjer därför Sverige Mercy Corps som arbetar för en förbättrad ekonomisk tillväxt och livsmedelssäkerhet i norra Uganda. Detta genom att förbättra tillgången av arbeten inom jordbrukssektorn och råvarumarknaden och ge ekonomisk kompetens och utbildning i affärsverksamhet. Mercy Corps sammarbetar med näringslivet och satsar på att endast köpa och exportera ekologiska produkter som t.ex. sesam och bomull. Stödet har resulterat i att utbildningarna som tillhandahålls är effektiva och 45 000 bönder har därmed fått en ökad färdighet i ekonomi och 1200 bönder har blivit sammanlänkade med lämpliga tjänsteleverantörer år 2016. Nya innovationer för att öka produktiviteten inom jordbruket har även utvecklats, vilket har lett till väldigt goda resultat för kvinnor och barn, som vanligtvis brukar vara de som utför de fysiskt tunga uppgifterna inom jordbruket. Förutsättningarna för sysselsättningsskapande har därmed förbättrats vilket generarar inkomster och i sin tur ekonomisk utveckling.

För att ta itu med utmaningarna på den ugandiska decentraliserade energimarknaden och utnyttja nya möjligheter och innovationer som kommer upp, genomför UNCDF nu en energiutmaningsfond (RECF) som Sverige stödjer genom programmet ”CleanStart”.

RECF syftar till att stödja 153 000 låginkomstkunder med förnybar energi, varav minst 50 % är kvinnor och andra hälften är ungdomar. RECF syftar vidare till att skapa 1000 nya jobb, varav minst 60 % av dessa är för kvinnor och 40 % är för ungdomar. Detta kommer att ske genom energibolagen och även genom nya försörjningsmöjligheter med förnybar energi. Upp till 160 000 ton koldioxidutsläpp förväntas bli avräknade som ett resultat. När det gäller marknadsutveckling strävar CleanStart efter att stödja ett mål för 15 små och medelstora företag för förnybar energi. Dessa kommer att fortsätta försörja samhället efter att projektperioden är över och på så sätt visa lönsamheten för rena energibolag. Den långsiktiga visionen för RECF är att bli en fristående anläggning för utvecklingspartners att tillhandahålla samordning, marknadskatalyserat stöd till energi SME i Uganda och bidra till en av Ugandas regerings prioriteringar inom energisektorn, som är att öka tillgången till moderna energitjänster genom landsbyggnadselektrifiering och utvecklingen av förnybar energi.

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 16.51