• Svenska

Om utlandet Uganda

Demokrati/Mänskliga rättigheter

Sveriges utvecklingssamarbete inom demokrati och mänskliga rättigheter sker till största del genom samarbete med det civila samhället. Mycket av stödet syftar till att öka kapaciteten hos civilsamhället att hålla makthavare ansvariga och på olika sätt säkerställa att medborgarnas rättigheter, fastlagda i ugandisk lag och genom internationella konventioner, upprätthålls.

 Sedan juli 2011 har Sverige, som en av åtta givare, gett stöd till programmet Democratic Governance Faciliy (DGF). DGFs stöd bygger i sin tur kapacitet hos främst det civila samhället men även statliga aktörer som arbetar med demokratisk samhällsstyrning och ökad respekt för mänskliga rättigheter i landet. DGF spelade en viktig roll för att utbilda människor inför valet 2016 till exempel. I verksamheten som de ugandiska organisationerna genomför ingår också att exempel på olika sätt att göra människor medvetna om sina rättigheter, tillhandahålla rättshjälp till utsatta grupper och att arbete för hållbar fred och försoning.

Diakonia är en svensk organisation som genom sitt samarbete med det ugandiska civilsamhället bidrar till att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Verksamheten är centrerad till norra och östra Uganda. Tillvägagångssättet har mycket gemensamt med DGF:s men Diakonias starka närvaro i landets utsatta nordöstra delar tillsammans med dess fokus på jämställdhet och sexuellt våld gör det till ett lämplig partner för att uppnå de svenska målen. Deras aktiviteter spänner över ett brett område och fokuserar till exempel på kvinnors politiska deltagande och att minska könsbaserat våld, inklusive könsstympning. Könsstympning är fortfarande vanligt i östra Uganda, men tack vare ett samarbete med organisationen Zoa har kunskapen om farorna och övergreppen ökat och acceptansen för seden minskar bland exempelvis traditionella ”kirurger” och ledare och därmed också invånare i området.

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 16.49