• Svenska

Om utlandet Uganda

Ansökan om pass vid ambassaden i Kampala

För olika typer av konsulära ärenden såsom ansökan om svenskt pass och nationellt ID-kort tas fastställda expeditionsavgifter ut. Avgiften inbetalas på ambassadens konto 9030006358003 hos Stanbic Bank i förväg. Bankens kvitto på inbetalt belopp tas med och lämnas in vid ansökningstillfället. Avgiften återbetalas inte ifall ansökan avslås.

Aktuella expeditionsavgifter

För passansökan gäller följande:  

  • Sökanden ska boka tid för passansökan via länk nedan och betala in avgiften i förväg enligt ovan.
  • Sökanden ska inställa sig personligen vid ansökningstillfället och vid hämtning av det nya passet.
  • Passansökan ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande i närvaro av den person som tar emot den.
  • Sökanden ska styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter på ett tillförlitligt sätt.
  • Om sökande har samordningsnummer som är vilandeförklarat behöver sökande förnya sitt samordningsnummer hos Skatteverket

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

  • Giltigt pass. Om passet har förstörts eller förkommit ska sökanden intyga om hur det har skett och, i de fall då passet har förkommit, om vilka åtgärder som har vidtagits för att återfå det. Polisrapport krävs. Om inte giltigt pass finns ska en svensk giltig ID-handling uppvisas eller dokumenterad närstående med svensk giltig ID-handling närvara vid ansökan och intyga om sökandes identitet.
  • Kvitto på betald avgift från Stanbic Bank.
  • För barn under 18 år krävs vårdnadshavares medgivande att inneha pass, en särskild blankett för detta undertecknas på plats vid ansökningstillfället av båda vårdnadshavarna. Om en av vårdnadshavarna inte befinner sig i Uganda kan blanketten undertecknas på närmsta polisstation i Sverige eller i tredje lands svenska ambassad. Den bevittnas, scannas och sänds via epost till ambassaden från aktuell myndighet.

Ansökan om och utlämnande av svenskt pass och nationellt ID-kort sker efter tidsbokning.

Tidsbokning för passansökan/upphämtning av pass

Book an appointment for passport application or collection

 

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer