• Svenska

Om utlandet Tuvalu

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 maj 2024, 11.06

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)

För senaste information om inresebestämmelser för Tuvalu, se

> Storbritanniens reseinformation för Tuvalu

Allmänna säkerhetsläget

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Vidare innebär landets relativa närhet till ekvatorn att landet ligger i utkanten av det bälte av länder som årligen drabbas av tropiska cykloner. Kraftiga stormar och regnoväder med översvämningar och avstängda vägar som följd inträffar dock tidvis mellan november och april.

Tuvalu drabbas periodvis av allvarlig torka och under dessa perioder råder vanligtvis vattenrestriktioner.

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighet

För att resa in i landet krävs att resenärens pass har en giltighetstid på minst sex månader från det datum som resenären reser in i landet.

Visum

Tuvalu kräver inte visum för svenska medborgare som skall vara i landet mindre än trettio dagar. Dock måste resenären ha en returbiljett ut från landet samt kunna bevisa att resenären har tillräckligt med ekonomiska medel under resan.

För mer information om visumregler kontakta Tuvalus ambassad i Bryssel: E-post: tuvaluembassy@skynet.be  Telefon: +32 2742 1067.

Hälso- och sjukvård

I Tuvalu finns risk för att drabbas av virusinfektionen zika. Mer information finns på Folkhälsomyndigheten.

Denguefeber förekommer i Tuvalu. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggbett och förebyggande åtgärder rekommenderas. I Tonga har även rapporterats fall av lymfatisk filariasis.

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeber förekommer i Tuvalu. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Tuvalu.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar och mycket höga böter.

Homosexualitet är olagligt och sexuella relationer mellan vuxna män straffas med upp till sju års fängelse. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Resenärer bör alltid ha med sig sitt pass då man annars riskerar att tas in till förhör hos lokala myndigheter. Det är olagligt att fotografera vissa byggnader i landet.

Rattonykterhet kan leda till omedelbart frihetsberövande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Trafiksäkerhet

Fotgängare, djur på vägbanan samt avsaknad av gatubelysning utgör en risk vid nattkörning.

Försäkringsskydd

Övriga upplysningar

Betalningsmedel

Det finns inga bankomater på Tuvalu och ingen möjlighet till kortbetalning. Resenärer måste därför ha med sig tillräckligt med kontanter. Valutan som används i Tuvalu är australisk dollar.

Ytterligare allmän information

Turistinformation Tuvalu

Storbritanniens reseinformation för  Tuvalu 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023