• Svenska

Om utlandet Turkiet

Openaid

Openaid är en webbaserad informationstjänst där biståndsaktörer och andra intressenter kan följa när, till vem och för vilka ändamål biståndsmedel har betalats ut.

Syftet med webbplatsen är att aktivt och på ett samlat sätt publicera biståndsbeslut och finansiell information om Sveriges bistånd, som tidigare endast gick att söka via offentliga arkiv. Sekretessbelagd information är undantagen.

Mer tillgänglig biståndsinformation förväntas bidra till ökad effektivitet och förutsägbarhet i biståndet genom att:

  • ge bättre underlag för planering, styrning, beslut och prioriteringar
  • underlätta synliggörandet av biståndets resultat
  • stärka förutsättningarna för ansvarsutkrävande på olika nivåer
  • begränsa utrymmet för korruption, duplicering och felaktig resursanvändning

Sverige är ett av de första länder som börjat presentera biståndet på detta sätt. Även Norge, Estland, Storbritannien och USA arbetar för närvarande med att utveckla liknande satsningar.

Redovisningen av biståndet har med åren blivit mer detaljerad. Den information som redovisas på webbplatsen är därför mer detaljerad ju närmare nutid man söker. Webbplatsen visar ursprungliga data. Det innebär till exempel att information om insatser och biståndsbeslut kan finnas på både svenska och engelska. Navigeringen på webbplatsen är inledningsvis på svenska, men framöver är ambitionen att den även ska finnas på engelska.

www.openaid.se/ 

Senast uppdaterad 03 jan 2018, 16.08