• Svenska

Om utlandet Turkiet

Svenska företag i utlandet

Om du är intresserad av att utveckla handel med Turkiet är du välkommen att vända dig till Business Sweden Turkiet, som har kontor i Istanbul.

Business Sweden i Turkiet hjälper svenska företag som vill etablera sig - eller växa - på den turkiska marknaden. Vi finns på plats med kontor i Istanbul. Från Exportrådets kontor i Istanbul täcker vi marknaderna i Azerbajdzjan, Israel, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Vår lokala närvaro ger oss en unik kunskap om marknaden: vi kan språket och affärskulturen, vi har väl utvecklade nätverk, erfarenhet och detaljerad lokalkunskap.

Vi kan hjälpa dig i alla skeden av dina exportplaner, från att de första frågorna dyker upp till att ditt företag behöver praktisk etableringshjälp. Och vi har många olika lösningar. För oss är ingenting främmande, bara det kan hjälpa ditt företag att utvecklas!

Välkommen till vårt kontor! 

Telefonnummer: +90 212 317 90 55

Läs mer om verksamheten på Business Sweden