• Svenska

Om utlandet Turkiet

Ansökan om pass för barn under 18 år i Turkiet

När en person under 18 år ska ansöka om eller förnya ett svenskt pass eller ett nationellt ID-kort behövs följande.

Tänk på att om barnet inte tidigare haft svenskt pass så behövs först ett samordningsnummer. Läs mer här.

Personlig inställelse och ID-handlingar

 • Barnet och minst en av vårdnadshavarna måste komma till ambassaden eller generalkonsulatet för ansökan.
 • Det tidigare passet eller nationella ID-kortet ska tas med, om sådant finns. Om giltighetstiden redan löpt ut behövs ytterligare en giltig ID-handling. Vårdnadshavarna ska också visa giltiga ID-handlingar.
 • Om det tidigare passet eller nationella ID-kortet är stulet eller förkommet ska polisanmälan uppvisas.

Vårdnadshavares medgivande

 • Blanketten "Vårdnadshavares medgivande" ska fyllas i och undertecknas av av barnets vårdhandshavare. Medgivandet får inte vara äldre än en månad. Blanketten kan laddas ner här.
 • Om båda vårdnadshavarna finns på plats bevittnar passhandläggaren medgivandet.
 • Om en av vårdnadshavarna inte kan närvara ska den den vårdnadhavarens medgivande istället göras på en svensk polisstation, ambassad eller konsulat.

  Meddela den handläggare som tar emot ert medgivandet att barnet kommer att ansöka om pass i Istanbul eller i Ankara, så skickas medgivandet direkt till oss elektroniskt.

 • Om barnet har enbart en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut, ifall det inte framgår i svensk folkbokföring.

Blankett och handlingar för medborgarskapsutredning

 • Alla som söker pass utomlands behöver fylla i blanketten "Medborgarskapsutredning" som ska tas med ifylld och undertecknad av vårdnadshavarna. Du kan ladda ner blanketten här.
 • Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är utskrivna från Sverige behövs uppehållstillstånd, pass eller ID-kort från det land där de är bosatta. 
 • Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är turkiska medborgare behövs  familjebeviset "Nüfus Aile Kayıt Örneği – Vukuatlı". Eftersom e-versionen av dokumentet saknar viktiga uppgifter så måste du hämta dokumentet på ett Nüfus-kontor, och begära att alla uppgifer om medborgarskap ska finnas med. Familjebevis som lämnas in efter den 1 maj 2023 ska vara översatta till engelska av en auktoriserad översättare.
 • Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är medborgare i ett annat land än Turkiet behöver handlingar tas med som visar det medborgarskapet, tex pass.
 • Om barnet fyller 18 år under giltighetstiden för nästa pass och är fött utomlands, be passhandläggaren beskriva vad som gäller för passets giltighetstid m.m.

 Krav på dokumenten

Alla handlingar som tas med måste vara i original.

Såhär bokar du tid för ansökan

Gå till huvudsidan för pass och klicka på länken till längst ner på sidan, för att komma till passbokningssystemet.