• Svenska

Om utlandet Turkiet

Beställning av samordningsnummer i Turkiet i samband med passansökan

För en svensk medborgare som är född i utlandet, aldrig varit folkbokförd i Sverige eller inte tidigare innehaft ett svenskt pass eller nationellt id-kort sker passansökan i två steg. Först måste personen tilldelas ett samordningsnummer av Skatteverket och sedan kan personen boka en tid för passansökan. Samordningsnummer kan endast beställas för svenska medborgare av en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Numret liknar ett personnummer, men skiljer sig på en siffra där födelsedatumet brukar framgå.

Besök oss för att beställa samordningsnummer:

Följande behöver tas med till besöket:

 • Barnet måste vara med vid ansökan, tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
 • Vårdnadshavarnas pass eller giltig fotolegitimation. Om bara den ena vårdnadshavaren lämnar in ansökan ska den andres pass eller giltig fotolegitimation visas upp, i original eller bestyrkt kopia.
 • Barnets ID-handling eller pass, om sådan finns.
 • Ifylld blankett Förnamn och efternamn – Ansökan som laddas ned från Skatteverket.
 • Blanketten "Medborgarskapsutredning" för barnet som ska tas med ifylld och undertecknad. Du kan ladda ner blanketten här. 
 • Barnets födelsebevis Formül A som hämtas från Nüfus-kontoret.
 • Födelseutdraget Doğum Bildirim Formu, undertecknat av båda vårdnadshavare. Hämtas på Nüfus-kontoret.
 • Turkiska medborgare ska ta med familjebeviset Nüfus Aile Kayıt Örneği – Vukuatlı, med information om barnet och föräldrana. Eftersom e-versionen av dokumentet saknar viktiga uppgifter behöver du själv hämta ett stämplat originaldokument på Nüfus-kontoret. När du hämtar dokumentet behöver du be om att alla uppgifter om medborgarskap ska finnas med på intyget, eftersom det inte sker automatiskt.
 • Födelserapporten Doğum Raporu från sjukhuset, där det framgår vem som fött barnet.
 • Föräldrarnas vigselbevis, ifall de var gifta när barnet föddes.
 • Du behöver inte ta med svenskt personbevis eftersom passhandläggaren kontrollerar uppgifterna direkt mot svensk folkbokföring. Kontrollera att rätt uppgifter är registrerade i den svenska folkbokföringen.

Alla handlingar som tas med måste vara i original. Dokument på andra språk än svenska, engelska eller turkiska ska vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Både original och översättningar ska då uppvisas.

När samordningsnumret är färdigt skickas meddelande om detta till din folkbokföringsadress samt till ambassaden eller generalkonsulatet. Därefter går det att ansöka om pass.

Aktivt eller vilandeförklarat samordningsnummer

Sedan 18 juni 2021 gäller nya regler som även påverkar dig som har ett samordningsnummer sedan tidigare. Samordningsnummer har numera olika status och kan vara aktivt eller vilandeförklarat. Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte en anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket. För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat hänvisas till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett giltigt svenskt pass förblir det giltigt till och med sista giltighetsdagen även om samordningsnumret blir vilandeförklarat innan dess. När du senare ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret om du själv inte har gjort det via Skatteverket.