• Svenska

Om utlandet Turkiet

Beställning av samordningsnummer i Turkiet

För att en passansökan ska kunna göras för ett nyfött barn eller en annan svensk medborgare som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, så måste personen först få ett samordningsnummer. Numret måste rekvireras från Skatteverket av en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Numret liknar ett personnummer, men skiljer sig på en siffra där födelsedatumet brukar framgå.

Besök oss för att beställa samordningsnummer:

Följande behöver tas med till besöket:

  • Barnet måste vara med vid ansökan, tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Vårdnadshavarnas pass eller giltig fotolegitimation. Om bara den ena vårdnadshavaren lämnar in ansökan ska den andres pass eller giltig fotolegitimation visas upp, i original eller bestyrkt kopia.
  • Barnets ID-handling eller pass, om sådan finns.
  • Ifylld blankett Förnamn och efternamn – Ansökan som laddas ned från Skatteverket.
  • Barnets födelsebevis Formül A som hämtas från Nüfus-kontoret.
  • Familjeintyget Nüfus Aile Kayıt Örneği – Vukuatlı. Eftersom e-versionen av dokumentet saknar viktiga uppgifter så behöver du hämta dokumentet på Nüfus-kontoret. Du måste själv begära att alla uppgifer om medborgarskap ska finnas med i utdraget.
  • Födelserapporten Doğum Raporu från sjukhuset, där det framgår vem som fött barnet.
  • Föräldrarnas vigselbevis, ifall de var gifta när barnet föddes.
  • Du behöver inte ta med svenskt personbevis eftersom passhandläggaren kontrollerar uppgifterna direkt mot svensk folkbokföring. Kontrollera att rätt uppgifter är registrerade i den svenska folkbokföringen.

Alla handlingar som tas med måste vara i original. Dokument på andra språk än svenska, engelska eller turkiska  ska vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Både original och översättningar ska då uppvisas.

Tänk på att Skatteverket har beslutat att inte godta handlingar som är utfärdade i Irak. Liknande beslut finns även för vissa andra länder.

När samordningsnumret är färdigt skickas meddelande om detta till din folkbokföringsadress samt till ambassaden eller generalkonsulatet. Därefter går det att ansöka om pass.