Om utlandet Tunisien

Beställning av samordningsnummer i Tunisien

Du kan inte registrera ett nyfött barn hos ambassaden i Tunis. Däremot, ifall du ansöker om ett provisoriskt pass till barnet så kan ambassaden hjälpa dig att få ett samordningsnummer till barnet via Skatteverket. 

Registrera ett nyfött barn i Sverige

Om du vill få ditt barn registrerat i Sverige men inte vill ansöka om ett provisoriskt pass ska du vända dig direkt till Skatteverket genom att fylla i blanketten "Anmälan barns namn SKV 7750". Blanketten finns på Skatteverkets hemsida. Blanketten ska undertecknas av båda föräldrarna, bifogas med original eller vidimerad kopia av födelseattesten samt med vidimerad kopia av föräldrarnas pass.

Blanketten skickas sedan till:
Skatteverket, Folkbokföringsenheten
881 52 Sollefteå

Ansökan om provisoriskt pass och samordningsnummer hos ambassaden i Tunis

För att kunna ansöka ansöka om ett provisoriskt pass till ditt barn måste barnet ha ett samordningsnummer. Ambassaden kan hjälpa dig att ansöka om ett samordningsnummer till ditt barn i samband med ansökan om provisoriskt pass. För att ansöka om samordningsnummer krävs följande dokument:

  • Ifyllt ansökningsformulär signerat av barnets båda föräldrar (formuläret finns på ambassaden).
  • Originalversion (ej kopia) av barnets födelseattest som utfärdats av sjukhuset eller kliniken där barnet föddes. Det behövs även en översättning av dokumentet till engelska.
  • Födelsebevis (acte de naissance) från folkbokföringen (registre civil). Beviset ska förses med apostille av notarius publicus. Det behövs även en översättning av dokumentet till engelska.
  • Båda föräldrarnas pass (i original, ej kopia).
  • Äktenskapsbevis (acte de mariage) från folkbokföringen (registre civil). Beviset ska förses med apostille av notarium publicus. Det behövs även en översättning av dokumentet till engelska.

Helst ska båda föräldrarna komma till ambassaden för att lämna in ansökan. Ifall en förälder inte kan komma till ambassaden finns följande möjligheter:

  • Föräldern som kommer till ambassaden för att lämna ansökan kan ta med sig den andra förälderns pass eller ID-kort i original eller bevittnad kopia. Vittnet ska vara en person som inte tillhör eller är närstående till familjen. Vittnet ska signera kopian och lämna sitt telefonnummer så att ambassaden kan kontakta honom eller henne. 
  • Föräldern som inte kan komma till ambassaden kan fylla i ansökningsformuläret, scanna det och maila till ambassaden tillsammans med en inscannad bevittnad kopia av sitt pass eller ID-kort. Vittnet ska vara en person som inte tillhör eller är närstående till familjen. Vittnet ska signera kopian och lämna sitt telefonnummer så att ambassaden kan kontakta honom eller henne. 

Ambassadens besökstider är måndag till fredag kl. 10-12. På helgdagar förekommer avvikande öppettider. 

 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer