• Svenska

Om utlandet Togo

Avrådan

Togo - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor inom 20 kilometer till gränsen mot Burkina Faso.

Beslut om avrådan togs 31 oktober 2022. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 apr 2024, 11.08

Aktuella händelser

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Togo har nyss genomfört ett presidentval efter en turbulent period med återkommande politiska manifestationer i de större städerna i landet. Sammanstötningarna har bitvis varit våldsamma. Den politiska situationen efter valet förblir osäker med risk för fortsatta protester från oppositionen eller aktioner från regeringen mot oppositionen. Svenskar i landet uppmanas att hålla sig informerade om händelseutvecklingen till exempel via lokala media, samt att undvika folksamlingar och demonstrationer.

På grund av den allmänna risken för terroristattentat i Västafrika kan eventuella attacker i Togo inte uteslutas. Svenskar i landet uppmanas därför att vara särskilt uppmärksamma.

I övrigt uppmanas till försiktighet i trafiken, då trafikolyckor är vanligt förekommande, och att undvika moped-taxi som är särskilt utsatt för trafikrisker.

Terrorism

På grund av den allmänna risken för terroristattentat i Västafrika kan eventuella attacker i Togo inte uteslutas.

Läs mer om terrorism och hot utomlands på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Någon information att Togo är särskilt hotat av naturkatastrofer i någon större utsträckning föreligger inte.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För frågor och information om visumregler kontakta Togos ambassad i Berlin.

Information om visering ges av Togos ambassad i Berlin Tel: + 49 30 499 089 68 Fax: + 49 30 499 089 67 E-post: allemagne@diplomatie.gouv.tg

Visum måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Togo. Vistelser utöver visumets giltighetstid anses vara ett allvarligt brott i Togo och kan leda till fängelse.

Lägesuppdatering Covid-19

De togolesiska myndigheterna beslutar om in- och utreseregler till Togo samt hantering av personer som testats positivt för Covid-19. Resenärer anmodas följa de lokala restriktionerna. Dessa kan ändras snabbt och utan förvarning. Det är resenärens ansvar att kontrollera vilka restriktioner som gäller och säkerställa att man uppfyller kraven för in- och utresa ur landet, till exempel innehav av vaccinpass och/eller giltigt PCR-test. Kontrollera alltid senast gällande krav med flygbolag, resebyrå och på togolesiska myndigheters hemsidor.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Inresa

  • Fullvaccinerade kan resa in utan PCR-test.
  • Icke fullvaccinerade passagerare som anländer till Togo ska uppvisa ett negativt PCR-testresultat daterat senast 5 dagar före avgång. En blankett med hälsodeklaration m.m. måste fyllas i online inte senare än 24 timmar före avresan https://voyage.gouv.tg. Du behöver en utskrift av det elektroniska kvittot för att få gå ombord på flygplanet. Ytterligare ett Covid-19-test görs på flygplatsen vid ankomsten till Lomé.Transitpassagerare som inte lämnar transitområdet undantas från tvånget att göra test vid ankomst.

Utresa

  • Fullvaccinerade kan resa ut utan PCR-test.
  • Icke fullvaccinerade ska fylla i en hälsodeklaration innan avresan https://voyage.gouv.tg och uppvisa PCR-test som inte är äldre än 3 dagar.

Hälso- och sjukvård

Kontakta en vaccinationscentral i god tid innan avresan till Togo. Inför en resa bör varje resenär kontrollera att han eller hon har ett fullgott vaccinationsskydd.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder brist på många mediciner.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man åker till Togo.

Vid olycksfall bör man förutom ambassaden också kontakta försäkringsbolaget larmcentral. Det är larmcentralen som kan ge sjukhusen en garanti att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svenska mått.

Lokala restriktioner med anledning av Covid-19

De flesta lokala restriktioner är borttagna.

Information finns här https://covid19.gouv.tg

Lokala lagar och sedvänjor

Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Togo att vara väl informerade om förhållandena i landet och rådande situationer. Respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det kan föreligga risk för kriminella aktiviteter, Rån och ficktjuveri förekommer frevent. Aktsamhet bör iakttas.

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Togo och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt såväl i Lomé som i andra städer. Så kallade car-jackings förekommer och på grund av främst dåligt underhållet vägnät bör bilfärder utanför städerna inte företas under dygnets mörka timmar.

Rån, stölder och annan kriminalitet mot utlänningar förekommer och vissa områden i Lomé som gränsen mot Ghana, Grand Marché och stadsstranden är speciellt utsatta.

Starka havsströmmar förekommer med många drunkningstillbud som följd och stor försiktighet bör därför iakttas vid bad längs kusten.

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. Vägarna är dåligt underhållna och djupa gropar uppstår vid häftiga slagregn. Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen. Olycksfrekvensen är hög. Det uppmanas till försiktighet i trafiken, då trafikolyckor är vanligt förekommande, och att undvika moped-taxi som är särskilt utsatt för trafikrisker.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer