• Svenska

Om utlandet Thailand

Investering i fastighet i Thailand

Det har under senare år blivit mycket populärt för svenskar att köpa fastighet i Thailand. Nedan återfinns några råd att ha i åtanke inför eventuellt fastighetsköp.

Enligt uppgift är det åtskilliga tusen svenskar som äger en fastighet i Thailand och vi räknar med att det nu kan finnas närmare 100 företag inom fastighetsbranschen som är inriktade på att utveckla/bygga eller sälja fastigheter till svenskar och andra skandinaver.

Eftersom thailändsk lagstiftning bl.a. förbjuder utlänningar från att äga mark i Thailand vill ambassaden uppmärksamma potentiella fastighetsköpare på vikten av att noga undersöka de juridiska förhållandena kring den tilltänkta fastigheten. Detta gäller både lägenheter, sk condominiums, och fristående villor. Det kan vara klokt att anlita en egen advokat (utöver den som eventuell säljare/mäklare erbjuder) som undersöker företaget, prospektet och ett eventuellt kontrakt så att allt går rätt till enligt thailändsk lagstiftning. Förslag på olika advokater återfinns i separat förteckning under dokument. 

Exempel på några frågor som vi anser bör kontrolleras före köpet är:

  • Vem som äger marken och med vilken slags lagfart?
  • Normalt arrenderar fastighetsköparen marken i 30 år, men inga garantier finns för vad som händer därefter.
  • Är huset byggt enligt alla tillstånd?
  • Har mäklaren/byggherrren de tillstånd och licenser som krävs?
  • Har ägaren/företaget en god finansiell ställning? Begär aktuell (due diligence) från företaget alternativt be en advokatfirma göra en sådan.
  • Är marken skyddat område och vilka miljölagar gäller?
  • Är majoriteten av bostäderna i ett  lägenhetshus ägda av thailändare (enligt lag måste minst 51 % av lägenheterna vara ägda av thailändare)?