• Svenska

Om utlandet Thailand

Handel med utlandet

Thailand är Sveriges största handelspartner i Sydostasien.

Stora svenska exportsektorer är telekommunikationsutrustning, kraftgenerering och transmissionsutrustning, fordon och reservdelar, emballage, stål -och skogsprodukter.

Svenska multinationella företag som Ericsson, Volvo, Electrolux, ABB och Tetra Pak men även Saab dominerar den svenska exporten. Thailändska exporten till Sverige är mer diversifierad. Maskiner, elektronik, fordon och livsmedel är några av de viktigaste objekten.

Några svenska företag har investerat i produktionsanläggningar i Thailand. Några exempel är ABB, Mölnlycke Health Care, Electrolux, Eka Chemicals, Perstorp och Volvo.

Sverige och Thailand har slutit avtal om undvikande av dubbelbeskattning (1989), ekonomiskt, tekniskt och vetenskapligt samarbete (1990), ett ömsesidigt skydd av investeringar (2000) och användning av amatörradio (2002).

Som medlem i Europeiska unionen (EU) sedan den 1 januari 1995 följer Sverige den gemensamma handelspolitiken som fastställts av EU.

Thailand har ett handelskontor i Köpenhamn, Danmark, som täcker Sverige när det gäller att främja thailändska exporten. Den thailändska ambassaden i Stockholm har en sektion för handel för att främja export till Sverige.

Thailands Board of Investment (BOI) har ett kontor i Stockholm, för mer information besök http://www.boi.go.th/index.php?page=oversea_office

För svenska exportörer och importörer som är intresserade av handel med Thailand eller svenska investerare som vill etablera en närvaro i Thailand är välkommen att kontakta Thailand - Business Sweden (business-sweden.com)