• Svenska

Om utlandet Thailand

Business Climate Survey - Thailand 2020

Ambassaden, Business Sweden och Thai-Swedish Chamber of Commerce genomförde 2020 en gemensam affärsklimatundersökning med deltagande av nästan hälften av de svenska företag som finns representerade i Thailand. Rapporten redovisar hur de svenska företagen ser på affärsklimatet generellt, vad som krävs för att lyckas, utmaningar men också framtidsutsikter.

business-climate-survey_thailand_2020.pdf (swedenabroad.se)