• Svenska

Om utlandet Thailand

Business Climate Survey - Thailand 2018

Ambassaden, Business Sweden och Thai-Swedish Chamber of Commerce genomförde i maj 2018 en gemensam affärsklimatundersökning med deltagande av nästan hälften av de svenska företag som finns representerade i Thailand. Rapporten redovisar hur de svenska företagen ser på affärsklimatet generellt, vad som krävs för att lyckas, utmaningar men också framtidsutsikter.

Business Climate Survey - Thailand 2018