• Svenska

Om utlandet Thailand

Registrering i Thailand av svenskt äktenskap

För thailändska medborgare som ingått äktenskap med svensk medborgare i Sverige och som vill registrera sitt äktenskap inför thailändska myndigheter.

För att ambassaden/konsulatet ska kunna skriva ett intyg behövs följande underlag: 

 • Blankett för Begäran om intyg
 • Personbevis där det framgår uppgifter om sin maka/make.
 • Gratulationskort erhållet vid vigselceremonin i original.
 • Passkopior på gifta paret.

För mer information om hur du kan beställa intyget här: Intyg och legaliseringar

Det av ambassaden utfärdade intyget skall översättas till thailändska och legaliseras hos Utrikesministeriet i Bangkok (se nedan). De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot extra ersättning.

Det legaliserade dokumentet (intyget och översättning) kan nu överlämnas till thailändskt distriktskontor (Khet/Amphur) där registrering av äktenskapet sker. Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag.

Adress till Utrikesministeriet i Bangkok

 • Ministry of Foreign Affairs
  Legalisation and Naturalisation Division, 3rd floor,
  Department of Consular Affaris
  123 Chaeng Wattana Road, Laksi,
  Bangkok 10210
 • MRT Klong Toei Station, Bangkok
  Legalisation and Naturalisation Division,
  Metro Mall
  MRT Klong Toei (tunnelbana)

Namnbyte
Om byte av efternamn har skett, framgår detta av personbeviset. Denna information skrivs då även i det ovan nämnda intyget.

Översättningsbyråer
En förteckning över översättningsbyråer i Thailand finns här:
Översättningbyråer-Thai-svenska