• Svenska

Om utlandet Thailand

Registrering i Thailand av svenskt äktenskap

För thailändska medborgare som ingått äktenskap med svensk medborgare i Sverige och som vill registrera sitt äktenskap inför thailändska myndigheter.

För att ambassaden/konsulatet ska kunna skriva ett intyg behövs: 

  • Personbevis där det framgår uppgifter om sin maka/make.

  • Gratulationskort erhållet vid vigselceremonin i original.

  • Passkopior på gifta paret.

  

För mer information om hur du kan beställa intyget här: Intyg och legaliseringar