• Svenska

Om utlandet Thailand

Olika typer av intyg

Här finns information om underlag som du behöver lämna/skicka in till ambassaden eller konsulatet för utfärdande av respektive intyg.

 1. Inkomstintyg för pensionärs- och familjevisum (1-årsvisum)
 2. Intyg för visumansökan till medföljande familjemedlemmar (maka/make/barn)
 3. Intyg för folkbokföring i Thailand (för Gula husboken)
 4. Intyg om namnändring genomförd i Sverige (ej i samband med giftermål)
 5. Intyg om skilsmässa genomförd i Sverige
 6. Adressintyg för att öppna bankkonto mm.
 7. Adressintyg för försäljning/köp/registrering av fordon.
 8. Adressintyg för ansökan/förlängning av thailändskt körkort
 9. Översättning av svenskt körkort till engelska
 10. Intyg om samboförhållande
 11. Intyg om dödsfall (kan endast sökas personligen på ambassaden/konsulat)
 12. Intyg för registrering av svenskt äktenskap i Thailand
 13. Intyg för vigsel inför thailändsk myndighet

 

Inkomstintyg för pensionärs och familjevisum (1-årsvisum)

Observera att ambassaden inte accepterar bankkontoutdrag.

Enligt thailändska immigrationsmyndigheten måste passet vara giltigt i minst 18 månader vid ansökningstillfället för att kunna erhålla ett årsvisum.

Intyg för visum till medföljande familjemedlemmar (maka/make/barn)

Krav: någon i familjen måste redan ha ett giltigt non-immigrant visum.

 • Blankett för begäran om intyg(för PDF klicka här)
 • Passkopia för familjemedlem som redan erhållit thailändskt visum/work permit
 • Passkopia för varje familjemedlem som vill ansöka om medföljande visum
 • Adressinformation i Thailand
 • Personbevis/familjebevis där släktskapet framgår
 • Kvitto på avgiftsbetalning, se avgifter här.

Folkbokföring i Thailand (för Gula husboken)

Namnändring genomförd i Sverige (ej i samband med giftermål)

Skilsmässa genomförd i Sverige

Adressintyg för att öppna bankkonto mm.

Adressintyg för försäljning/köp/registrering av fordon.

Adressintyg för ansökan eller förlängning av thailändskt körkort

Engelska översättning av svenskt körkort

Intyg om samboförhållande

Intyg om dödsfall (kan endast sökas personligen på ambassaden/konsulat)

 • Dödsfallsintyg med släktutredning
 • Passkopia av den avlidna (om det finns)
 • Passkopia av den efterlevande släkten som vill begära ut intyget
 • Kvitto på avgiftsbetalning, se avgifter här.

Registrering av svenskt äktenskap i Thailand

Intyg för vigsel inför thailändsk myndighet

 • För dig som är folkbokförd och bosatt i Sverige
  • Detta intyg söker man antingen på ambassaden eller på ett av våra konsulat via e-post eller brev.
   • Blankett för begäran om intyg(för PDF klicka här)
   • Äktenskapscertifikat. Ansökan om äktenskapscertifikat sänds till den lokala Skattemyndigheten för den som är skriven i Sverige. Besök gärna Skatteverkets hemsida för mer information.
   • Årlig inkomstuppgift. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande. Har du ingen inkomst ska du visa upp ett utdrag från din bank.
   • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden ska dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
   • Passkopior av bägge parter.
   • Kvitto på avgiftsbetalning, se avgifter här.
 • För dig som är utskriven från Sverige och bosatt i Thailand 
  •  
  • Detta intyg söker man personligen och kan endast sökas på ambassaden.
   • Hindersprövning. Blanketten hittar du här eller så kan den hämtas på ambassaden. Ifylld blankett lämnas in i original till ambassaden tillsammans med personbevis som visar att du är avregistrerad och utflyttad. Bägge parterna måste närvara vid inlämnandet.
   • Personbevis kan beställas från Skatteverket, telefon +4606 (0)8-564 851 60. Personbeviset får inte vara äldre än 3 månader.
   • Årlig inkomstuppgift. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande. Har du ingen inkomst ska du visa upp ett utdrag från din bank.
   • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden ska dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
   • Passkopior av bägge parter.
   • Äktenskapsskillnadsdom. För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom, i det fall skilsmässan inte är registrerad i Sverige.
   • Avgift betalas på plats, se avgifter här.
 •  
  • För mer omfattande information om detta intyg, klicka här

 

Senast uppdaterad 29 nov 2021, 14.03