• Svenska

Om utlandet Thailand

Olika typer av intyg

Här finns information om underlag som du behöver lämna/skicka in till ambassaden eller konsulatet för utfärdande av respektive intyg.

 1. Inkomstintyg för pensionärs- och familjevisum (1-årsvisum)
 2. Folkbokföring i Thailand (för Gula husboken)
 3. Familjebevis för visumansökan för maka/make eller barn
 4. Namnändring genomförd i Sverige (ej i samband med giftermål)
 5. Skilsmässa genomförd i Sverige
 6. Adressintyg för att öppna bankkonto, försäljning/köp/registrering av fordon.
 7. Adressintyg för ansökan eller förlängning av thailändskt körkort
 8. Översättning av svenskt körkort till engelska
 9. Intyg om samboförhållande
 10. Intyg om dödsfall (kan endast sökas personligen på ambassaden/konsulat)
 11. Registrering av svenskt äktenskap i Thailand
 12. Intyg för vigsel inför thailändsk myndighet

 

Inkomstintyg för pensionärs och familjevisum (1-årsvisum)

 • Blankett för Begäran om intyg
 • Passkopia
 • Bostadsadress i Thailand
 • Dokument från utbetalande myndighet/privat försäkringsbolag som styrker din pension. Alternativt inkomstdeklarationen från föregående inkomstår.

Observera att ambassaden inte accepterar bankkontoutdrag.

Enligt thailändska immigrationsmyndigheten måste passet vara giltigt i minst 18 månader vid ansökningstillfället.

Folkbokföring i Thailand (för Gula husboken)

Familjebevis för visumansökan för make/maka eller barn

 • Blankett för Begäran om intyg.
 • Passkopia för familjemedlem som redan erhållit thailändskt visum/work permit
 • Passkopia för varje familjemedlem som vill ansöka om visum
 • Adressinformation i Thailand
 • Personbevis där släktskapet framgår

Namnändring genomförd i Sverige (ej i samband med giftermål)

Skilsmässa genomförd i Sverige

Adressintyg för att öppna bankkonto, försäljning/köp/registrering av fordon.

Adressintyg för ansökan eller förlängning av thailändskt körkort

Engelska översättning av svenskt körkort

Intyg om samboförhållande

Intyg om dödsfall (kan endast sökas personligen på ambassaden/konsulat)

 • Dödsfallsintyg med släktutredning
 • Passkopia av den avlidna (om det finns)
 • Passkopia av den efterlevande släkten som vill begära ut intyget

Registrering av svenskt äktenskap i Thailand

 • Blankett för Begäran om intyg.
 • Personbevis, där det framgår uppgifter om sin make/maka.
 • Gratulationskort, erhållet vid vigselceremonin.
 • Passkopior på gifta paret.

Intyg för vigsel inför thailändsk myndighet

 • För dig som är folkbokförd och bosatt i Sverige
  • Detta intyg söker man antingen på ambassaden eller på ett av våra konsulat via e-post eller brev.
   • Blankett för Begäran om intyg.
   • Äktenskapscertifikat. Ansökan om äktenskapscertifikat sänds till den lokala Skattemyndigheten för den som är skriven i Sverige. Besök gärna Skatteverkets hemsida för mer information.
   • Årlig inkomstuppgift. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande.
   • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden ska dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
   • Passkopior av bägge parter            
 • För dig som är utskriven från Sverige och bosatt i Thailand 
  •  
  • Detta intyg söker man personligen och kan endast sökas på ambassaden.
   • Hindersprövning. Blanketten hittar du här eller så kan den hämtas på ambassaden. Ifylld blankett lämnas in i original till ambassaden tillsammans med personbevis som visar att du är avregistrerad och utflyttad. Bägge parterna måste närvara vid inlämnandet.
   • Personbevis kan beställas från Skatteverket, telefon +4606 (0)8-564 851 60. Personbeviset får inte vara äldre än 3 månader.
   • Årlig inkomstuppgift. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande.
   • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden ska dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
   • Passkopior av bägge parter
   • Äktenskapsskillnadsdom. För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom, i det fall skilsmässan inte är registrerad i Sverige.
 •  
  • För mer omfattande information om detta intyg, klicka här

 

Senast uppdaterad 09 mar 2021, 14.28