• Svenska

Om utlandet Thailand

Avgifter

Ambassaden accepterar betalning i lokal valuta med kreditkort direkt på ambassaden eller kontanter, inbetalningskort upphämtas vid besöket och betalas på UOB-bank i Two Pacific Place.  

Följande konsulära handläggningsavgifter i lokal valuta finns som PDF-fil att ladda ner.

List of Application Fees - 02-02-2021 .pdf

Växelkursen regleras av Utrikesdepartementet i Sverige och uppdateras normalt mellan den 1: a – 10: e i varje månad.

 För mer information kring konsulära avgifter, Avgiftsförordning (1992:191)

och avgifter för viseringsärenden och uppehållstillstånd.

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer