• Svenska

Om utlandet Thailand

Avgifter

På ambassaden tar vi endast kortbetalning.  Vill man betala med kontanter måste man göra en inbetalning på UOB-bank i Two Pacific Place. Inbetalningskort finns att hämta på ambassaden.

På ambassaden tar vi endast kortbetalning.  Vill man betala med kontanter måste man göra en inbetalning på UOB-bank i Two Pacific Place. Inbetalningskort finns att hämta på ambassaden.

Följande konsulära handläggningsavgifter i lokal valuta finns som PDF-fil att ladda ner.

List of Application Fees - November 2, 2021.pdf

Växelkursen regleras av Utrikesdepartementet i Sverige och uppdateras normalt mellan den 1: a – 10: e i varje månad.

 För mer information kring konsulära avgifter, Avgiftsförordning (1992:191)

och avgifter för viseringsärenden och uppehållstillstånd.

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer