• Svenska

Om utlandet Thailand

Advokatlista

Här hittar du en lista över advokater/ advokatbyråer som har anmält intresse att bli uppsatta på ambassadens upprättad advokatlista för Thailand.

Ambassaden lämnar ut denna lista utan rekommendation och påtar sig inte något som helst ansvar för val av advokat och inte heller för de råd eller anvisningar ombudet lämnar. Du måste själv betala ombudets arvode.

 Ladda ned advokatlistan här.