Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

Legaliseringar, intyg, bestyrkande av namnunderskrifter och översättningar

Ambassaden står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som skall åberopas i Sverige eller inför svensk myndighet.

Legaliseringar

Handlingar upprättade i Tanzania

Ambassaden kan legalisera namnteckningar gjorda av tjänstemän vid tanzaniska utrikesministeriets avdelning för legaliseringar.

Handlingar upprättade i Sverige

För legalisering av svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet hänvisas till Utrikesdepartementets juridiska expedition i Stockholm som kan nås per telefon 08-405 510 00, kl. 09.00 – 11.30.

Intyg

Ambassaden kan intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original.

Bestyrkande av namnunderskrifter

Ambassaden kan bestyrka namnunderskrifter som görs inför utsänd ambassadpersonal.

Översättningar

Ambassaden har inga auktoriserade översättare. För översättningar hänvisas till Kammarkollegiet.

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer