• Svenska

Om utlandet Tanzania

Legaliseringar, intyg, bestyrkande av namnunderskrifter och översättningar

Ambassaden står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som skall åberopas i Sverige eller inför svensk myndighet.

Legaliseringar

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta och i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på.

Ambassaden kan legalisera:

  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid svenska utrikesdepartementet,
  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid det lokala utrikesministeriet.

Mer information finns på UD Legaliseringars webbplats.

UD Legaliseringars webbplats

Intyg

Ambassaden kan intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original.

Bestyrkande av namnunderskrifter

Ambassaden kan bestyrka namnunderskrifter som görs inför utsänd ambassadpersonal.

Översättningar

Ambassaden har inga auktoriserade översättare. För översättningar hänvisas till Kammarkollegiet.

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer