• Svenska

Om utlandet Tanzania

Hjälp till självhjälp

Nedan återfinns ett dokument med kontaktuppgifter som kan vara till hjälp samt ambassadens lista över juridiska ombud i landet. Ambassaden tar inget ansvar för ombudens skicklighet eller integritet.

Advokatförteckning

Hjälp till självhjälp

Allvarligt sjuk eller skadad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer