• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Provisoriskt pass i Sydkorea

Om du förlorat ditt vanliga pass genom att det förkommit eller genom stöld så kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass (nödpass). Det utfärdas normalt för en (1) resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid.

Ditt pass en värdehandling och har det blivit stulet måste du genast göra en polisanmälan. Detta pass, som är i A4-format, kan utfärdas normalt för en (1) resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid. Om du behöver resa tillbaka omedelbart finns möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass under ambassadens ordinarie öppettider. Boka tid genom att skicka ett email till ambassaden Seoul emailbrevlåda .

Det är viktigt att du själv kontrollerar om landet du ska resa via godtar ett svenskt provisoriskt pass i A4-format. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive lands ambassad.

När du ansöker om provisoriskt pass, krävs följande:

 • Personlig inställelse.
 • Blanketten "Prövning av svenskt medborgarskap" - ladda ner, fyll i, skriv ut och ta med till ambassaden. 
 • Vid ansökan för barn krävs båda vårdnadshavares medgivande, på separat bilaga "Vårdnadshavares medgivande", som undertecknas och bevittnats av två olika personer före besöket. Dokumentet är giltigt i en månad. 
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas
 • Avgift för passet Avgifter för pass och intyg m.m. - Sweden Abroad Avgiften ska betalas in i förväg och kvitto uppvisas på ambassaden vid ansökan.  
 • Polisrapport om passet är stulet.
 • Bokad flygbiljett måste uppvisas
 • Ordinarie pass kommer att spärras.
 • Giltig fotolegitimation Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats .
 • Om möjligt personbevis ej äldre än 1 månad.
 • Personbevis kan beställas hos Skatteverkets skatteupplysning per telefon +46 8 564 851 60 (från utlandet) eller 0771-567 567 (inom Sverige) eller via skatteverkets websida.
 • För personer under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares medgivande.

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer