• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Handel med Sydafrika

Sveriges export till Sydafrika ökade kraftigt efter att sanktionerna mot Sydafrika upphävdes 1993. På bara något år blev Sydafrika Sveriges klart största exportmarknad i Afrika.

Efter en nedgång under recissionsåret 2009 är nu den svenska exporten till Sydafrika återigen över 10 miljarder kronor per år. Den består framför allt av verkstadsprodukter, fordon och olika halvfabrikat.

Exporten från Sydafrika till Sverige har dock inte återhämtat sig utan uppgick 2010 till knappt 3 miljarder kronor. Större delen utgörs av verkstadsprodukter, livsmedel (framför allt frukt, grönsaker och vin) och olika halvfabrikat.

Antalet svenska företag med verksamhet i Sydafrika har ökat kontinuerligt sedan sanktionerna lyftes och uppgår i dag till ett 100-tal, mer än dubbelt så många som 1997. Stora multinationella företag som ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Volvo, Scania, Svedala, Tetra Pak och Sandvik är etablerade i Sydafrika.

Turistströmmen från Sverige till Sydafrika har ökat märkbart de senaste åren. Ungefär 45 000 svenska turister besöker årligen Sydafrika.

Business Sweden har kontor i Johannesburg (https://www.business-sweden.se/en/Trade/international-markets/africa/South-Africa/) En lokal nordisk företagarförening, Nordic South African Business Association finns också i Johannesburg.