• Svenska

Om utlandet Spanien

Anmäla handelshinder

Om du eller ditt företag har stött på handelshinder kan vi hjälpa dig. Att hjälpa svenska företag med stöd och råd vad gäller handelshinder är en av utrikesförvaltningens viktigaste uppgifter.

EU:s inre marknad omfattar ett område utan inre gränser, där fri rörlighet säkerställs i enlighet med bestämmelserna i Europafördragen. Några handelshinder mellan medlemsländerna ska inte förekomma. Trots detta stöter svenska företag och privatpersoner ofta på hinder för den fria rörligheten. Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster, till exempel i form av felaktig regeltillämpning, krångel och onödig byråkrati.

Om du eller ditt företag har stött på handelshinder är du välkommen att kontakta oss. Maila ambassaden.madrid@gov.se och ange:

  • datum
  • namn/företag
  • bransch
  • vilket problemet är

För mer information se nedan:

SOLVIT är ett nätverk för problemlösning där EU-länderna samarbetar för att praktiskt lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt. SOLVIT

Ditt Europa – Praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa Ditt Europa

Marknadstillträdesdatabasen

Anmäla handelshinder

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

Läs mer