• Svenska

Om utlandet Spanien

Hjälp kring medborgarskap

För att underlätta för dig som har frågor gällande svenskt medborgarskap har vi sammanställt en sida med information och länkar till ytterligare information.

Vid ansökan om/förnyelse av pass/ID-kort är du alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för passmyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska passmyndigheten utreda detta. För mer information om svenskt medborgarskap, se Migrationsverkets webbsida.

Tänk på att skriva tydligt när du fyller i blanketter för ansökan om pass. Ange kontaktuppgifter; komplett postadress, telefonnummer och e-postadress, så att du kan kontaktas om ärendet behöver kompletteras eller för att du ska få beslut i ditt ärende.

Länkar till mer information:

Svenskt och dubbelt medborgarskap

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land.