• Svenska

Om utlandet Slovenien

Sveriges honorära generalkonsulat i Slovenien

Sveriges honorära generalkonsulat lyder under ambassaden i Budapest. Konsulatet arbetar med att främja Sverige, att ge konsulär assistans till svenska medborgare bosatta i Slovenien och till svenskar som är på tillfälligt besök i landet. Huvudansvaret för konsulära frågor ligger dock på ambassaden i Budapest.

Konsulatet kan exempelvis:

  • lämna ut ordinarie pass, nationella ID-kort och körkort utfärdade av myndighet i Sverige, ambassaden i Budapest eller annan svensk utlandsmyndighet (en utlämningsavgift tillkommer).
  • lämna ut blanketter för förnyelse av körkort för personer som är folkbokförda i Sverige.
  • ta emot och vidarebefordra kopior av originaldokument till ambassaden i Budapest gällande ansökan om äktenskapscertifikat och namnanmälan av nyfödda barn.
  • bestyrka levnadsintyg.
  • ge råd om hur du kan lösa din situation om du hamnar i en nödsituation utomlands.
  • begära att få besöka dig i häktet/fängelset och hjälpa till med kontakten med dina anhöriga ifall du frihetsberövas i Slovenien.

Konsulatets konsulära uppdrag är begränsat och för vissa konsulära tjänster måste du besöka konsulatets överordnade myndighet, dvs. ambassaden i Budapest. Konsulatet har till exempel inget bemyndigande att utfärda pass/nationella ID-kort, vilket innebär att pass/ID-kortsansökan  enbart kan göras i Budapest (alternativt i Sverige). Likaså vid frågor om svenskt medborgarskap ska kontakt tas med ambassaden i Budapest.

Senast uppdaterad 03 mar 2020, 17.14