• Svenska

Om utlandet Slovenien

Pass och nationellt ID-kort för vuxen

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan enbart göras personligen på svensk ambassad. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Slovenien eller Österrike. Svenska pass och nationella ID-kort för vuxna är giltiga i fem år.

När du ansöker om pass eller nationellt ID-kort måste du kunna styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap. Därför behöver du vid ansökningstillfället ta med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort
  Om du saknar giltig ID-handling kan en närstående, med en av ambassaden accepterad legitimation, följa med till ambassaden för att intyga din identitet. Du behöver i så fall även ta med dig en egen passbild.
  Om passet eller det nationella ID-kortet är stulet eller förkommet behöver du uppvisa en polisanmälan.

 • Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
  Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" behöver alltid fyllas i vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort, oavsett hur det svenska medborgarskapet har förvärvats.

 • Slovenskt ID-kort eller folkbokföringsintyg
  Du som flyttat till Slovenien före 2001 måste kunna styrka ditt svenska medborgarskap. Detta kan du göra med antingen ett ID-kort eller folkbokföringsintyg utfärdat av slovenska myndigheter där ditt medborgarskap framgår eller intyg från slovenska myndigheter om att du inte blivit slovensk medborgare. Dokumentet måste vara utställt efter år 2001. Dessa regler tillämpas eftersom Sverige inte medgav dubbelt medborgarskap mellan åren 1973 och 2001.

 • Födelsebevis
  Du som är utlandsfödd och aldrig varit folkbokförd i Sverige behöver ta med dig ditt födelsebevis.

 • Intyg om svenskt medborgarskap
  Du som ansökt om att få behålla svenskt medborgarskap även efter 22-årsdagen måste uppvisa beslutet från Migrationsverket. Saknar du beslutet kan du komma att behöva uppvisa en medborgarskapsförklaring från Migrationsverket. Mer information om att behålla svenskt medborgarskap finns här. Tänk på att Migrationsverket kan ha långa handläggningstider och att du därför bör kontakta dem i god tid!

 • Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap.

Avgifter

Vänlign kontakta ambassaden för information om ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort. Sveriges ambassad i Budapest accepterar betalning med kontanter eller med bankkort.
 
Om du vill hämta ut passet eller det nationella ID-kortet på ett konsulat i Slovenien tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället. I detta fall tillkommer även en avgift för utlämning av ID-handlingen, som betalas kontant till konsulatet vid utlämningstillfället.

Utlämning

Efter ansökan tar det vanligtvis två till fyra veckor innan passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas på ambassaden eller på ett konsulat. Ambassaden har tyvärr ingen möjlighet att påskynda handläggningstiden.
Information om att passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas skickas till den e-postadress som du uppger vid ansökningstillfället.
Vid utlämningstillfället måste det gamla passet och/eller nationella ID-kortet tas med.

Ändringar av personuppgifter

Om du vill ändra namn i passet, till exempel efter giftermål, måste du innan du ansöker om nytt pass kontakta Skatteverket för att få ditt namn ändrat. Information om hur du ansöker om att byta namn finns här.
Om du vill ändra din födelseort måste du ta med födelsebevis i original vid ansökningstillfället.

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer