• Svenska

Om utlandet Slovenien

Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver lämna in ett levnadsintyg under hösten varje år. Det beror på att Pensionsmyndigheten behöver veta att du lever för att kunna betala ut din ersättning.

Varje år får du som bor i ett annat land och får pension från Sverige ett informationsbrev om levnadsintyg skickat till dig. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Förfarande

Det är viktigt att du läser igenom informationen som bifogas levnadsintyget. När du fått ditt levnadsintyg söker du upp en av de godkända myndigheterna eller institutionerna, exempelvis svensk ambassad eller svenskt konsulat, skriver under intyget och visar din legitimationshandling. Det är viktigt att du använder originalintyget. Tjänstemannen hos berörd myndighet eller institution skriver under och stämplar levnadsintyget.

Därefter skickar du intyget i bifogat svarskuvert till:
Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 7001
SE-839 77 Östersund
Sverige

Det går även bra att skicka levnadsintygblanketten med e-post. Det är viktigt att ange ditt svenska personnummer i e-postmeddelandet. Du behöver inte skicka in originalet om du skickar blanketten via e-post. Väljer du att skicka in ditt intyg via e-post måste intyget bifogas som en skannad bilaga i PDF-format. Blanketten skickas till lev@pensionsmyndigheten.se.

Är intyget korrekt ifyllt och bekräftat så kommer din förmån att fortsätta betalas ut som vanligt. Om det inte kommer in något intyg inom 45 dagar skickar Pensionsmyndigheten en påminnelse tillsammans med ett nytt levnadsintyg. Om levnadsintyget inte skickas in inom angiven tid kommer din förmån inte längre att betalas ut.

Mer information om levandsintyg finns att läsa på Pensionsmyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad 21 aug 2019, 11.39