• Svenska

Om utlandet Slovenien

Behålla svenskt medborgarskap

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har varit bosatt i Sverige och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

Förfarande

För att undvika att förlora ditt svenska medborgarskap måste du ansöka om att få behålla det. Detta kan du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Ansökan sker genom Migrationsverkets blankett Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, nummer 30202.

Du kan antingen lämna in ansökan till Sveriges ambassad i Budapest, närmaste konsulat eller skicka ansökan direkt till Migrationsverket.

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping
Sverige

Migrationsverket skickar beslutet till Sveriges ambassad om du bor utomlands.

Mer information finns på Migrationsverkets hemsida.

Om du vid passansökan saknar beslut från Migrationsverket om att du behåller det svenska medborgarskap är det nya passet giltigt till den dagen du fyller 22 år. 

Medborgarskapsförklaring

Om du är äldre än 22 år och saknar beslut från Migrationsverket om att du har behållit det svenska medborgarskapet kan du istället ansöka om en medborgarskapsförklaring hos Migrationsverket.

Svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer