Meny
  • Svenska

Om utlandet Sierra Leone

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 sep 2020, 11.03

Aktuella händelser

Reseavrådan

UD uppdaterade den 26 augusti sin reseavrådan. Avrådan gällande icke nödvändiga resor till Sierra Leone förlängs till 15 november 2020.  

För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.

Läs mer här. Vad innebär en avrådan?

Tillfälligt inreseförbud till Sverige 

Sverige inför reseförbud i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning. Förbudet gäller från den 19 mars och har efter rekommendation av kommissionen förlängts flera gånger, senast den 2 juli, att nu gälla till och med den 31 augusti, läs pressmeddelandet, uppdaterade frågor & svar om tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige.

Ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige, läs pressmeddelandet 2020-06-04.

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök polisens hemsida eller ring 114 14 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Covid-läget i Sierra Leone

Covid-smittan i Sierra Leone håller sig på en relativt låg nivå både när det gäller antalet smittade och antalet avlidna, men har ännu inte mattats av.

Covid-åtgärder:

Sierra Leone har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av Corona-pandemin:

  • Nattligt utegångsförbud 23.00 – 05.00
  • Munskydd är obligatoriskt på allmän plats
  • Folksamlingar över 100 personer är förbjudna
  • Alla uppmanas att tvätta händerna, desinficera händerna och undvika att skaka hand
  • Alla uppmanas att hålla fysiskt avstånd till andra

Däremot är kyrkor och moskéer åter öppna, liksom hotellen.

 

Resa till och från Sierra Leone

Den internationella flygplatsen i Freetown har öppnat och kommersiella flyg har återupptagits.

Luftrummet är inte längre stängt.

Landgränsen är däremot stängd för inresa.

 

För att få tillstånd att resa in måste man kunna uppvisa ett negativt Covid-19 PCR-test. Man måste också ansöka om inrese-tillstånd från regeringen i Sierra Leone via följande länk  http://www.travel.gov.sl/

Vid ankomst kommer ytterligare ett Covid-test att genomföras.

Vid utresa behöver du också kunna visa upp ett negativt Covid-test som beställs via samma länk som ovan.

 

Säkerhet

Utöver normal försiktighet för att undvika att bli rånad, eller extra uppmärksamhet i trafiken, behövs inga förhöjda säkerhetsarrangemang i Sierra Leone. Det finns inga aktuella problem vad avser terrorism. Dock bör man alltid följa de lokala nyheterna, och vara uppmärksam på myndigheternas instruktioner.

 

Det är ett bra tips att se över sin reseförsäkring innan avresa.

 

OBS: Ansiktsskydd är obligatoriskt på flygplatsen även för ankommande.

 

Till dig som är svensk i Sierra Leone

I händelse av kris kommer UD att kommunicera via följande kanaler:

  • Genom svensklistan – se till att vara anmäld till SVENSKLISTAN
  • Ambassadens hemsida på Sweden Abroad.
  • Genom pushnotis i UD Resklar-appen (ladda ner UD resklar, för instruktion se här).

För den som befinner sig i en akut nödsituation går det att nå UD-Jouren via +46 8 405 5005.

Här kan du ladda ner nya UD Resklar via länkarna nedan. Om du redan har den gamla UD Resklar-appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.

Appstore
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Sierra Leone har förbättrats betydligt sedan inbördeskriget slutade 2002.

Svenskar som uppehåller sig i landet uppmanas dock att hålla sig uppdaterade om det allmänna säkerhetsläget genom nyhetsuppdatering och lokala myndigheters råd och rekommendationer. Man bör undvika folksamlingar och demonstrationer, eftersom dessa kan snabbt bli våldsamma, samt iaktta stor försiktighet vid vistelser och transporter utomhus.

Som en följd av inbördeskriget är fortfarande infrastrukturen dålig, framförallt i landets västra delar. Det bör också uppmärksammas att inget av de transportalternativ som finns mellan den internationella flygplatsen i Lungi och huvudstaden Freetown är att betrakta som säkra. Resan sker antingen med taxibåt eller med bil via färja. Sjösäkerheten hos båda transportmedlen kan ifrågasättas och vid färjan har brott mot turister förekommit. Svävar- och helikoptertransporterna mellan Lungi och Freetown är inställda.

Man bör vidare låta bli att med bil färdas ensam och, särskilt utanför Freetown, efter mörkrets inbrott. De taxibilar och minibussar som går i linjetrafik bör undvikas av säkerhetsskäl.

Terrorism

Terrorhotet bedöms som lågt i Sierra Leone.

Sierra Leone har deltagit i interventionen i Mali. Det skulle därför kunna finnas risk för vedergällningsattacker mot mål i landet.

I oktober 2013 förekom rykten i sierraleonsk press om en förestående terroristattack på grund av Sierra Leones deltagande i AMISOM i Somalia.

För besökare i Sierra Leone är det viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

I mitten av september 2015 drabbades området kring huvudstaden Freetown av kraftiga regn. Detta ledde till översvämningar.

Drunkningsolyckor har förekommit vid Guineabuktens stränder på grund av starka havsströmmar.

Däremot har Sierra Leone varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. Under regnperioden mellan maj och oktober kan dock våldsamma regn förekomma och orsaka översvämningar och jordskred.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För frågor och information om visumregler kontakta Sierras Leones ambassad i London.
Embassy of the Republic of Sierra Leone Chancery: 41 Eagle Street, Holborn London WC1 4TL Tel: +44 20 7404 0140 Fax: +44 20 7430 9862 E-mail: info@slhc-uk.org.uk Internet: http://www.slhc-uk.org/

Hälso- och sjukvård

Världshälsoorganisationen, WHO, har deklarerat att utbrottet av ebola i Västafrika inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten har det i de drabbade länderna – Guinea, Liberia och Sierra Leone – nu förflutit en period med höjd vaksamhet sedan det senaste fallet med koppling till det ursprungliga utbrottet identifierades. WHO bedömer därför nu att de tre länderna har lyckats med att stoppa smittspridningen kopplat till utbrottet och att man har god kapacitet att hantera eventuella nya utbrott.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Rabies, lassafeber, olika vattenburna sjukdomar, malaria och andra tropiska sjukdomar är vanliga i Sierra Leone. Kolera förekommer i landet och under regntiden är det inte ovanligt med epidemier, särskilt i områden med dåliga sanitära anläggningar. Drick bara kokat vatten och undvik att ha isbitar i drycker. Vattenbrist förekommer i Freetown. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 0,9 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad. Sjukvården är mycket bristfällig. Var också beredd på att betala för all sjukvård i förskott. Det är viktigt att kontrollera sitt försäkringsskydd inför en resa till Sierra Leone. Vid allvarligare akuta sjukdomsfall blir evakuering med flyg nödvändig. Detta är mycket kostsamt.

Resenärer till Sierra Leone måste kunna visa upp ett intyg (”Gult kort”) om att de är vaccinerade mot gula febern. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Någon motsvarighet till ”112” finns inte i Sierra Leone. Tillförlitlig ambulanstjänst finns inte. Kontakta snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård. Information om Sierra Leone på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Sierra Leone är ett övervägande muslimskt land. Det finns dock en betydande kristen minoritet och det religiösa klimatet är tolerant. Det är likväl är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

För all export av ädelstenar och guld krävs en exportlicens. Straffen för smuggling av mineraler, liksom för narkotikahantering, är stränga och förhållandena i sierraleonska fängelser är besvärliga.

Vid avfärd från flygplatsen Lungi utanför Freetown tas ut en flygplatsskatt på 65 US-dollar som betalas kontant.

Man måste ha tillstånd för att få fotografera regeringsbyggnader, flygplatser, broar och vissa ambassader.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den djupa fattigdomen i Sierra Leone är grogrund för kriminalitet. Kriminaliteten är dock knappast högre än i många andra länder i regionen. Det förekommer emellertid olika typer av brott från väskryckningar och småstölder till väpnade överfall och inbrott i bostäder. Det finns också rapporter om vägpirater.

Undvik att promenera utomhus nattetid eller att ute i landet färdas med bil efter mörkrets inbrott. Undvik större folksamlingar och demonstrationer.

Det förekommer att polisen gör ID-kontroller på gatan, och man måste enligt lag kunna legitimera sig. Bär därför gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier eller så kallade scams, olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att inte låna ut eller på annat sätt överföra pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation.

Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och det förekommer regelbundet uppgifter om personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.

Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män, som reser ner för att möta en kvinna de träffat via Internet, vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även Nigeriabrev, inte bara från Nigeria, förekommer. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Lungi. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga. Korruption är ett allvarligt problem i Sierra Leone. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Om du behöver en polisrapport för att till exempel gentemot ditt försäkringsbolag kunna visa att du utsatts för ett brott tar den sierraleonska polisen ut en avgift om 300 000 leone (knappt 500 kronor) för ett sådant intyg.  Gör inbetalningen till ”Sierra Leone Police Revenue Generation Fund Account” vid Bank of Sierra Leone och se till att få ett kvitto. Betala inte direkt till polisen.

HBTQ-personer utsätts regelbundet för diskriminering. Sexuella relationer mellan män är olagliga i Sierra Leone och kan leda till fängelsestraff. Det finns inget uttryckligt förbud mot sexuella relationer mellan kvinnor, men det förekommer att lesbiska kvinnor utsätts för våldtäkt med det påstådda syftet att ändra deras sexuella läggning. 

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning. Fordonen är ofta i dåligt skick och många förare har ett mycket offensivt körsätt. Det förekommer vägspärrar på olika håll i landet där trafikanter tvingas betala en summa pengar, men det inträffar också mer våldsamma brott gentemot fordon och trafikanter.

Vägarna i Sierra Leone är ofta dåliga. Särskilt under regnperioden kan det till och med vara svårt att ta sig fram med fyrhjulsdrivna fordon på vissa vägar.

Ínfrastrukturen är dålig också till följd av eftersatt underhåll under inbördeskriget. I augusti 2013 kollapsade till exempel en bro i huvudstaden Freetown och flera personer omkom.

Undvik att färdas i mörker. Risken för olyckor och för att utsättas för brott är större då.