Meny
  • Svenska

Om utlandet Sierra Leone

Rösta utomlands i Sierra Leone

Röstmottagning kommer inte att organiseras i Sierra Leone.

Det går dock att förtidsrösta med post från utlandet. Brevröstningsmaterial skickas till alla utlandssvenskar som är anmälda till röstlängden. Anmälan görs till Skatteverket i god tid innan valet så att materialet hinner fram i tid.

Material för att poströsta kan också beställas från valmyndigheten eller från svenskt konsulat. Du gör själv i ordning din brevröst och postar den från utlandet tidigast den 26 juli.

Mer information finns på valmyndighetens hemsida.

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer