• Svenska

Anmäla handelshinder

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

EU:s inre marknad omfattar ett område utan inre gränser, där fri rörlighet säkerställs i enlighet med bestämmelserna i Europafördragen. Några handelshinder mellan medlemsländerna ska inte förekomma. Trots detta stöter svenska företag och privatpersoner ofta på hinder för den fria rörligheten. Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster, till exempel i form av felaktig regeltillämpning, krångel och onödig byråkrati.

Att hjälpa svenska företag med stöd och råd vad gäller handelshinder är en av utrikesförvaltningens viktigaste uppgifter.

Har du eller ditt företag stött på ett handelshinder?
I så fall är du välkommen att kontakta oss. Maila oss på adressen du hittar i sidfoten. Ange:

  • datum
  • namn/företag
  • bransch
  • vilket problemet är

Mer information
SOLVIT – ett nätverk för problemlösning där EU-länderna samarbetar för att praktiskt lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt.
SOLVIT

Ditt Europa – Praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa.
Ditt Europa

Marknadstillträdesdatabasen (The Market Access Database, MADB) – information om export från EU till länder utanför EU.
Marknadstillträdesdatabasen  (endast på engelska)

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 13.33