• Svenska

Service för svenska företag

Välj land här

En viktig uppgift för svenska ambassader är att främja svenska ekonomiska intressen utomlands och att verka för att främja svenskt näringsliv, handel och investeringar. Ambassaderna kan också ge stöd och råd till svenska företag för att underlätta vid etableringar och bidra med relevanta kontakter. Ambassaderna kan också bistå företagen i hantering av handelshinder.