• Svenska

Om utlandet Serbien

Ambassadens reseinformation

Ambassaden uppdaterar reseinformationen avseende Serbien regelbundet.

Senast uppdaterad 03 jun 2024, 10.30

Allmänna säkerhetsläget

Det är i allmänhet tryggt att resa i Serbien.

Med anledning av det ansträngda säkerhetsläget i norra Kosovo finns det risk för oroligheter på gränsen till Kosovo. Den som planerar en resa till norra Kosovo bör noggrant följa situationen.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Serbien bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism 


Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Det föreligger en risk för jordbävningar i regionen. Den senaste större jordbävning drabbade staden Kraljevo, hösten 2010 och vållade omfattande  skadegörelse. Bergskedjorna Rudnik och Kopaonik bedöms vara riskzoner för jordbävningar.

Översvämningar förekommer relativt ofta i Serbien, särskilt i centrala och norra delen av landet, framför allt under våren. 

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som reser till Serbien ska kunna uppvisa svenskt pass som måste vara giltigt under hela vistelsen i Serbien. Serbien godkänner även svenskt provisoriskt pass och nationellt ID-kort som giltiga resedokumnet. Vänligen observera att svenska reseregler föreskriver att svenska medborgare som reser till ett icke-EU land alltid ska ha ett giltigt pass inför utresa från Sverige. 

Vänligen kontakta Serbiens ambassad i Sverige för detaljerad information om vad som gäller vid inresa i landet. 

Utländska medborgare som är innehavare av främlingspass eller resedokument måste ansöka om serbisk visering före avresa.

Utländska medborgare som är innehavare av hemlandspass och har uppehållstillstånd i ett EU-land eller giltig visering till Schengenområdet som täcker hela den planerade vistelsen i Serbien, kan resa till Serbien utan visum. För mer information kontakta Serbiens ambassad i Stockholm.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit eller vistelse i landet under 90 dagar per sexmånaders period. Utländska medborgare ska enligt lag anmäla sin vistelse i landet till närmaste polisstation inom loppet av 24 timmar från ankomsten, såvida de inte bor på hotell. I så fall ombesörjs anmälningen vanligtvis av hotellpersonalen.

Vid ankomst till flygplatsen "Nikola Tesla" i Belgrad

Fristående eller illegala taxibilar ofta förekommer vid flygplatsen i Belgrad och bör undvikas då de kör utan taxameter eller app.

Dessa ”taxibilar” försöker efterlikna de officiella taxibolagens bilar. En särskild varning gäller för chaufförer som står i ankomsthallen och erbjuder taxi.

Taxiresa från flygplatsen kan förbokas via app eller genom att ringa upp lokala taxibolag.

En taxiresa till centrala Belgrad kan kosta 2000–3000 RSD.  

Taxibolag i Belgrad appar:

  • Naxi Taxi  - 19804

Naxis Taxi – Апликације на Google Play-у

  • Pink Taxi  - 19803

Pink Taxi Beograd – Апликације на Google Play-у

  • Lux Taxi - 19944

Lux Taxi Beograd – Апликације на Google Play-у 

  • Gold Taxi - 19806

Gold Taxi Beograd – Апликације на Google Play-у

  • Beogradski taxi -19801

Mobilna aplikacija - Beogradski taxi 19801 (beogradski-taxi.com)

  • Yandex Taxi 

Yandex.Taxi – get a taxi fast in over 108 cities. Fast pickup. Pay with cash or card.    

Yandex Go – Апликације на Google Play-у

  • Čukarički plavi taxi – 19805

Čukarički Plavi Taxi – Апликације на Google Play-у

  • Radio Beo Taxi -  19700

Mobilna aplikacija | Radio Beo Taxi

Vid resa till Serbien bör resenären iaktta den serbiska lagen om utländsk valuta enligt vilken medhavda kontanter som överstiger 10 000 euro skall deklareras till serbiska tullmyndigheter vid inresa. Om så inte görs kan den summa som överstiger 10 000 euro beslagtas vid utresan från landet, vilket regelbundet händer.

Resor till/från Kosovo: Då Serbien inte erkänner Kosovo som stat bör man undvika att resa in och ut via den "administrativa gränsen" Serbien/Kosovo då detta ofta visar sig vara problematiskt. In- och utresa mellan dessa länder sker bäst via Nordmakedonien eller Montenegro.

Bilresenärer bör känna till att det gröna försäkringskortet inte gäller i Kosovo. En separat försäkring kan köpas vid gränsen.

Hälso- och sjukvård

Det finns tillgång till sjukhus av varierande standard i de större städerna samt gott om apotek.

En allmän rekommendation är vaccination mot Hepatit A+B samt TBE före resa till Serbien. Vaccinationer kan också fås lokalt.

För närvarande finns, utöver Covid-19,  inga smittsamma epidemier, förutom normala respirationssjukdomar. I övrigt är den epidemiologiska situationen stabil, mycket beroende på att man noggrant genomför spädbarnsvaccinationer enligt sedvanlig (europeisk) standard. 

I större städer är luftkvalitén ibland försämrad, särskilt under vintern.

Kranvattnet är drickbart, men smakar kalk och klor.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Serbisk lag gäller i Serbien, oavsett medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Mer information om detta kan hittas på regeringens hemsida.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är i allmänhet tryggt att resa inom Serbien men normal försiktighet bör iakttas. Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och offentliga platser och på allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt.

Under senare tid har ett mindre antal fall av bedrägerier rapporteras på serbiska vägar. Turister i bil konfronteras på rastplatser med påstådda problem på deras fordon och uppmanas att uppsöka en mekaniker i närheten. Denne tar sedan orimligt betalt för att laga det påstådda felet. Hotfulla situationer har uppstått.

Det bör uppmärksammas att taxibilars registreringsskyltar slutar med "TX". Om inte skylten slutar på "TX" är det en så kallad svarttaxi, som bör undvikas. Taxibilar har taxametrar. Vid ankomst till flygplatsen i Belgrad rekommenderas att en bil beställs från taxidisken (fast pris gäller då enligt taxa). Undvik svarttaxichaufförerna i ankomsthallen.  

Bilstölder förekommer och det rekommenderas att bilen lämnas på övervakad parkeringsplats eller garage nattetid. För att undvika stölder bör man ta för vana att aldrig lämna kvar egendom synligt i bilen. Eventuella stölder bör polisanmälas.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

I anslutning till vissa idrottsevenemang (som till exempel fotbollsderbyn) har våldsamheter förekommit.

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva.

Trafiksäkerhet

I Serbien gäller högertrafik. Serbien har en hög olycksstatistik. Trafikkulturen skiljer sig betydligt från svenska förhållanden. Såväl fotgängare som motortrafikanter bör därför iaktta försiktighet. Motorvägar finns i begränsad omfattning men man bör observera att underhållet av de lokala vägarna kan vara eftersatt. Motorvägarna är belagda med vägavgift. Trafiken är livlig såväl i de större städerna som på huvudvägarna, med tung långtradartrafik i riktning mot och från Grekland och Turkiet.

Vid mörkerkörning på mindre vägar bör man vara försiktig med tanke på jordbruksmaskiner som färdas utan ljus samt mörkklädda fotgängare.

Handhavande mobiltelefon är förbjudet i samband med körning. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte. Promillegränsen är 0,2.

Att resa i landet

Länder som ej har undertecknat detta avtal inkluderar Nordmakedonien, Belarus, Albanien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, Moldavien, Israel, Iran, Tunisien och Marocko. 

Kosovo täcks inte av Gröna kort-systemet, varför en tilläggsförsäkring måste tecknas vid inresa till Kosovo. Bilfärd i Kosovo med serbiska registreringsskyltar bör, om möjligt, undvikas.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer