• Svenska

Om utlandet Senegal

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 03 apr 2024, 15.02

Aktuella händelser

Återkommande oroligheter under valåret 2024

Med anledning av den nuvarande politiska situationen och valåret 2024 kan det regelbundet förekomma upplopp och protester. Presidentvalet som skulle ägt rum 25 februari har blivit uppskjutet, vilket ökar den redan spända situationen i landet. Det sker återkommande våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter, framför allt i huvudstaden Dakar. Resenärer som vistas i Dakar eller andra större städer bör hålla sig informerade om dagsläget via medierna och undvika att vistas ute på gator och torg de dagar då politiska rörelser arrangerar manifestationer. Vid tidigare protester 2023 och 2024 har sammandrabbningar mellan demonstranter och polis orsakat flera dödsfall och många skadade. De allvarligaste upploppen har hittills ägt rum i Dakar och Ziguinchor i Casamance-provinsen. De har orsakat stor skadegörelse, plundring och bränder på offentliga och privata byggnader. Västerländska företag, institutioner och symboler kan utgöra särskilda måltavlor.

Svenskar som befinner sig i oroliga områden uppmanas att hålla sig inomhus och noggrant följa händelseutvecklingen samt hålla kontakt med sina anhöriga och sitt försäkringsbolag.

Allmänna säkerhetsläget

Senegal är i allmänhet ett tryggt resmål, även om kriminaliteten är utbredd och ficktjuvar och väskryckare, inklusive grövre våldsbrott, förekommer. Besökare bör tänka på att fattigdomen är utbredd i landet. Senegal har haft demokratiska val och maktskiften sedan 2001. Macky Sall är president sedan 2012 och nästa presidentval äger rum 2024. Oroligheter och protester förekommer ofta i anslutning till politiska val eller ekonomiska reformer. Även om Senegal är ett förhållandevis stabilt och demokratiskt land uppmanas svenska resenärer undvika större folksamlingar och demonstrationer samt följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Det finns en risk för terroristattentat i Senegal, se vidare under rubriken Terrorism.

I den sydliga provinsen Casamance, som huvudsakligen avskiljs från övriga Senegal av grannlandet Gambias territorium, har pågår en lågintensiv konflikt. Säkerhetsläget har förbättrats under senare år, men det finns fortfarande anledning att vara extra försiktig vid förflyttning i Casamance. Resor bör ske dagtid och helst i organiserad form. Man bör inte röra sig ute ensam eller under natten. I delar av Casamance förekommer det fortfarande landminor. Svenskar som befinner sig i området bör hålla sig informerade om händelseutvecklingen och iaktta vaksamhet.

 

Terrorism

Senegal har deltagit i den militära interventionen i Mali. Det finns därför risk för vedergällningsattacker mot mål i Senegal utförda av terroristgrupper.

Våldsbejakande extremister i Västafrika har genomfört flera terroristattentat i Elfenbenskusten, Burkina Faso och Mali mot platser där många västerlänningar vistas, såsom nationalparker, hotell, restauranger och turiststränder. Även Senegal kan komma att drabbas av liknande attentat. Kidnappningar har förekommit i Sahel-området. Det finns skäl att vara extra försiktig i avlägsna områden, i synnerhet nära gränsen till Mali och Mauretanien. 

Svenska resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på sin omgivning, hålla sig informerade om läget i landet samt noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor. Särskild försiktighet bör iakttas på platser där många turister och andra utlänningar samlas. 

Läs om terrorism och hot utomlands ud.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

På senare år har brist på regn skapat allvarlig torka som bland annat bidragit till livsmedelsbrist i delar av landet. Däremot har Senegal varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. 

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum för svenska medborgare krävs inte för inresa i Senegal. Du bör emellertid kontakta Senegals ambassad i Haag, då förändringar kan ske utan att ambassaden blir notifierad.

Kontaktuppgifter till Senegals ambassad i Haag:

Embassy of Senegal in The Hague Laan Van Meerdervoort 22 2517 AK'S-Gravenhage Netherlands Telefon: +31 70 216 28 08 Fax: +31 70 216 22 86 E-mail: ambassadesenegal@ziggo.nl

Lägesuppdatering covid-19

De senegalesiska myndigheterna beslutar om in- och utreseregler till Senegal samt hantering av personer som testats positivt för Covid-19. Resenärer anmodas följa de lokala restriktionerna. Dessa kan ändras snabbt och utan förvarning. Det är resenärens ansvar att kontrollera vilka restriktioner som gäller och säkerställa att man uppfyller kraven för in- och utresa ur landet, till exempel innehav av vaccinpass och/eller giltigt PCR-test. Kontrollera alltid senast gällande krav med flygbolag, resebyrå och på senegalesiska myndigheters hemsidor.

Särskilda inresebestämmelser

  • Senegals gränser är öppna för flyg.
  • Sedan den 11 oktober 2021 är det tillåtet att resa in i Senegal mot uppvisande av ett s.k. hälsopass. Hälsopasset ska intyga att resenären har fått erforderliga doser av Covid-19 vaccin minst fjorton (14) dagar före avresedatum, oavsett vaccin. Endast vaccin som godkänts av Världshälsoorganisationen (WHO) accepteras. För alla resenärer utan hälsopass krävs uppvisande av ett negativt Covid-19 RT-PCR-test som inte är äldre än 72 timmar vid inresetillfället. 

Bestämmelserna kan komma att ändras med kort varsel beroende på hälsosituationen i landet. Det rekommenderas därför att kontrollera vilka bestämmelser som gäller med flygbolaget innan avresa.

För övrig information, kontakta Senegals honorärkonsul i Sverige Willy Hsieh, senegal.consulate@wilkris.se. 

Lokala lagar och sedvänjor

Senegal är ett övervägande muslimskt land, och det är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

Det är förbjudet att fotografera platser som kan anses vara säkerhetsmässigt känsliga, till exempel militäranläggningar, ambassader och polisstationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det förekommer kriminalitet mot turister och du bör särskilt se upp för ficktjuvar och väskryckare. På senare tid har även väpnade rån riktade mot turister förekommit. Undvik att promenera utomhus nattetid eller att ute i landet färdas med bil efter mörkrets inbrott. Undvik större folksamlingar och demonstrationer. Inbrott i bostadshus är inte ovanliga. Det finns också rapporter om vägpirater.

Polisen kan genomföra ID-kontroller på gatan och man måste enligt kunna legitimera sig. Bär därför gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier eller så kallade scams, olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att inte låna ut eller på annat sätt överföra pengar till personer utan noggrant kontroll.

Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och uppgifter förekommer regelbundet om personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.

Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader och visum. Det händer också att män som reser ner för att möta en kvinna de träffat via Internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även Nigeriabrev, inte bara från Nigeria, förekommer. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Dakar. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga. Korruption är ett problem i Senegal. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Sexuella relationer mellan personer av samma kön är olagliga i Senegal. Straffet är upp till fem års fängelse och böter på 100 000 CFA-franc (ca 1 400 kronor). HBTQ-personer utsätts regelbundet för diskriminering.

Nödnummer till polisen är 800-00-20-20 eller 800-00-17-00 eller 33-821-2431. Turistpolisen kan nås på +221 33 860 3810.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning liksom attacker av "vägpirater", främst vid större trafikleder ute på landsbygden. Dessutom finns vägspärrar på olika håll i landet.

Huvudvägarna i Senegal är oftast av för afrikanska förhållanden god standard. Mindre vägar kan dock särskilt under regnperioden vara mycket svårframkomliga och kräva att ditt fordon är fyrhjulsdrivet.

Undvik att färdas i mörker. Sannolikheten för olyckor ökar då liksom risken att råka ut för överfall vid vägen.

Taxibilar med taxameter i Dakar är orange/gula.

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör särskilt nämnas förekomsten av malaria. Det förekommer denguefeber, andra tropiska sjukdomar och utbrott av kolera. Kontakta en vaccinationscentral i god tid innan avresa till Senegal. Malariaprofylax rekommenderas. Relevanta mediciner bör medtas från Sverige då det råder brist på många av dessa. 

Det finns sjukvård av acceptabel standard att tillgå i Dakar. På landsbygden och i mindre städer är sjukvården vanligtvis betydligt sämre. Vid allvarliga fall blir evakuering till Europa nödvändig. En sådan är mycket kostsam. Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd inför en resa till Senegal.

Om du reser in i Senegal från ett land där gula febern förekommer måste du kunna visa upp ett intyg (”Gult kort”) om att du är vaccinerad mot sjukdomen. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

Någon motsvarighet till ”112” finns inte i Senegal.  Kontakta snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.

Vid covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Var alltid försäkrad, res med marginaler och var beredd på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet.

Kreditkort tas emot vid större inrättningar som vänder sig till turister men en avgift kan tas ut när du använder kortet. Bankomater finns i Dakar men i resten av landet är de inte vanliga. Det kan vara svårt att växla svenska kronor i Senegal och det kan vara svårt att få tag i CFA-franc i Sverige. Om du tar med dig kontanter till Senegal är euro att föredra eftersom CFA-francen är kopplad i en fast växlingskurs till euron.

Franska är officiellt språk i Senegal och kunskaperna i engelska är  begränsade. På landsbygden är det inte ens säkert att du kan göra dig förstådd på franska.

Då Sverige inte har någon ambassad i Senegal är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Svenskar i landet uppmanas dock att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Dakar för att informera konsuln om kontaktuppgifter och resplaner.

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Sveriges ambassad Senegal, Stockholmsbaserad

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer