Meny
  • Svenska

Om utlandet Senegal

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 sep 2020, 11.45

Aktuella händelsesr

Reseavrådan

UD uppdaterade den 26 augusti sin reseavrådan. Avrådan gällande icke nödvändiga resor till Senegal förlängs till 15 november 2020. 

För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.

Läs mer här. Vad innebär en avrådan?

Tillfälligt inreseförbud till Sverige 

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige har förlängts till och med den 31 oktober 2020. Läs mer här

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök polisens hemsida eller ring 114 14 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Resor till och från Senegal

Luftrummet är öppet för internationellt flyg sedan den 15 juli. Många internationella bolag har därmed återupptagit sina flygningar till och från Dakar.

För resor från Dakar till både Paris och Bryssel kan man behöva printa ut och fylla i formulär som finns online för att kunna visa upp i samband med ombordstigning. Hör med flygbolaget om eventuella sådana krav i god tid innan avresan.

Det råder ett generellt inreseförbud för resor till Senegal. Undantag kan medges för personer som har nödvändiga arbetsuppgifter att utföra i Senegal, eller som är medborgare i länder som är medlemmar av de västafrikanska regionala organisationerna UEMOA och ECOWAS.

Var vänlig notera att turister inte medges inresa.

Inrikesflygen har kommit igång och de tidigare restriktionerna för inrikes resor har hävts.

Covid-läget i Senegal

Smittspridningen av Covid-19 fortsätter utan att avmattas, på senare tid med en liten ökning, dock från en relativt låg nivå.

Det tidigare undantagstillståndet är nu hävt.

Regeringen införde fler strikta åtgärder den 7 augusti med böter och fängelse om högst en månad i straffskalan:

  • Förbud mot folksamlingar, inklusive på stränderna
  • Ansiktsmask är obligatoriskt på alla offentliga platser, även i en bil om det är fler än två passagerare
  • Fysiskt avstånd måste iakttas ombord på allmänna kommunikationsmedel

 

Övrigt

Vi ber svenskar i Senegal att hålla sig uppdaterade om läget genom följande kanaler:

  • Svensklistan – se till att vara anmäld till SVENSKLISTAN
  • Ambassadens hemsida på Sweden Abroad.
  • Genom pushnotis i UD Resklar-appen

För den som befinner sig i en akut nödsituation går det att nå UD-Jouren via +46 8 405 5005.

Följ lokala nyheter och respektera myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Här kan du ladda ner nya UD Resklar via länkarna nedan. Om du redan har den gamla UD Resklar-appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.

Allmänna säkerhetsläget

Senegal är i allmänhet ett tryggt resmål, även om kriminaliteten är utbredd och ficktjuvar och väskryckare, inklusive grövre våldsbrott, förekommer. Besökare bör tänka på att fattigdomen är utbredd i landet. Även om Senegal är ett förhållandevis stabilt och demokratiskt land uppmanas svenska resenärer undvika större folksamlingar och demonstrationer samt följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Det finns en risk för terroristattentat i Senegal, se vidare under rubriken Terrorism.

I den sydliga provinsen Casamance, som huvudsakligen avskiljs från övriga Senegal av grannlandet Gambias territorium, har det pågått en lågintensiv konflikt. Säkerhetsläget har förbättrats under senare år, men det finns fortfarande anledning att vara extra försiktig vid förflyttning i Casamance. Resor bör ske dagtid och helst i organiserad form. Man bör inte röra sig ute ensam eller under natten. I delar av Casamance förekommer det fortfarande landminor. Svenskar som befinner sig i området bör hålla sig informerade om händelseutvecklingen och iaktta vaksamhet.

Den 25 mars 2012 valdes Macky Sall till ny president i Senegal. Parlamentsval ägde rum den 1 juli samma år. Inför presidentvalet fanns farhågor att den sittande presidenten Abodoulaye Wade skulle klamra sig fast vid makten även vid en valförlust. När det på valkvällen stod klart att Wade skulle förlora ringde han dock och gratulerade valets segrare, Macky Sall. Därmed befästes bilden av Senegal som en av de stabilaste och mest demokratiska staterna i Afrika

Terrorism

Senegal har deltagit i den militära interventionen i norra Mali. Det finns därför risk för vedergällningsattacker mot mål i Senegal utförda av terroristgrupper.

Sedan 2015 har terroristgrupper som är aktiva i Västafrika genomfört flera terroristattentat i Elfenbenskusten, Burkina Faso och Mali mot platser där många västerlänningar vistas, såsom hotell, restauranger och turiststränder. Även Senegal kan komma att drabbas av liknande attentat.

Svenska resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på sin omgivning, hålla sig informerade om läget i landet samt noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor. Särskild försiktighet bör iakttas på platser där många turister och andra utlänningar samlas. Kidnappningar har förekommit i Sahel-området. Det finns skäl att vara extra försiktig i avlägsna områden, i synnerhet nära gränsen till Mali och Mauretanien.  

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

På senare år har brist på regn skapat allvarlig torka som bland annat bidragit till livsmedelsbrist i delar av landet. Däremot har Senegal varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. 

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum för svenska medborgare krävs inte för inresa i Senegal. Du bör emellertid kontakta Senegals ambassad i Haag, då förändringar kan ske utan att ambassaden blir notifierad.

På den senegalesiska regeringens webbplats finns information om inresebestämmelser

Kontaktuppgifter till Senegals ambassad i Haag:

Embassy of Senegal in The Hague Laan Van Meerdervoort 22 2517 AK'S-Gravenhage Netherlands Telefon: +31 70 216 28 08 Fax: +31 70 216 22 86 E-mail: ambassadesenegal@ziggo.nl

Lokala lagar och sedvänjor

Senegal är ett övervägande muslimskt land, och det är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

Det är förbjudet att fotografera platser som kan anses vara säkerhetsmässigt känsliga, till exempel militäranläggningar, ambassader och polisstationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det förekommer kriminalitet mot turister och du bör särskilt se upp för ficktjuvar och väskryckare. På senare tid har även väpnade rån riktade mot turister förekommit. Undvik att promenera utomhus nattetid eller att ute i landet färdas med bil efter mörkrets inbrott. Undvik större folksamlingar och demonstrationer. Inbrott i bostadshus är inte ovanliga. Det finns också rapporter om vägpirater.

Polisen kan genomföra ID-kontroller på gatan och man måste enligt kunna legitimera sig. Bär därför gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier eller så kallade scams, olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att inte låna ut eller på annat sätt överföra pengar till personer utan noggrant kontroll.

Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och uppgifter förekommer regelbundet om personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.

Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader och visum. Det händer också att män som reser ner för att möta en kvinna de träffat via Internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även Nigeriabrev, inte bara från Nigeria, förekommer. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Dakar. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga. Korruption är ett problem i Senegal. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Sexuella relationer mellan personer av samma kön är olagliga i Senegal. Straffet är upp till fem års fängelse och böter på 100 000 CFA-franc (ca 1 400 kronor). HBTQ-personer utsätts regelbundet för diskriminering.

Nödnummer till polisen är 800-00-20-20 eller 800-00-17-00 eller 33-821-2431. Turistpolisen kan nås på +221 33 860 3810.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning liksom attacker av "vägpirater", främst vid större trafikleder ute på landsbygden. Dessutom finns vägspärrar på olika håll i landet.

Huvudvägarna i Senegal är oftast av för afrikanska förhållanden god standard. Mindre vägar kan dock särskilt under regnperioden vara mycket svårframkomliga och kräva att ditt fordon är fyrhjulsdrivet.

Undvik att färdas i mörker. Sannolikheten för olyckor ökar då liksom risken att råka ut för överfall vid vägen.

Taxibilar med taxameter i Dakar är orange/gula.

Undvik att färdas med minibussar (”cars rapides”) och annan kollektivtrafik. De är ofta överlastade, vårdslöst framförda och dåligt underhållna.

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör särskilt nämnas förekomsten av malaria och risken för att smittas av HIV. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 0,9 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad Det förekommer utbrott av kolera.

Det finns sjukvård av acceptabel standard att tillgå i Dakar. På landsbygden och i mindre städer är sjukvården vanligtvis betydligt sämre. Det är viktigt att kontrollera sitt försäkringsskydd inför en resa till Senegal.

Om du reser in i Senegal från ett land där gula febern förekommer måste du kunna visa upp ett intyg (”Gult kort”) om att du är vaccinerad mot sjukdomen. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

Särskilt med hänsyn till att UD avråder från resor till delar av landet är det viktigt att undersöka att du har ett fullgott försäkringsskydd

Någon motsvarighet till ”112” finns inte i Senegal.  Kontakta snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.

Information om Senegal på 1177 Vårdguiden

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet.

Kreditkort tas emot vid större inrättningar som vänder sig till turister men en avgift kan tas ut när du använder kortet. Bankomater finns i Dakar men i resten av landet är de inte vanliga. Det kan vara svårt att växla svenska kronor i Senegal och det kan vara svårt att få tag i CFA-franc i Sverige. Om du tar med dig kontanter till Senegal är euro att föredra eftersom CFA-francen är kopplad i en fast växlingskurs till euron.

Franska är officiellt språk i Senegal och kunskaperna i engelska är fortfarande begränsade. På landsbygden är det inte ens säkert att du kan göra dig förstådd på franska.

Då Sverige inte har någon ambassad i Senegal är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Svenskar i landet uppmanas dock att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Dakar för att informera konsuln om kontaktuppgifter och resplaner.

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Sveriges ambassad Senegal, Stockholmsbaserad