• Svenska

Om utlandet Schweiz

Provisoriskt pass i Schweiz

Om du har förlorat ditt ordinarie pass kan du ansöka om ett nödpass (provisoriskt pass). Det utfärdas normalt för resa direkt hem till Sverige alternativt annat bosättningsland och har kort giltighetstid. I undantagsfall kan ett nödpass utfärdas för en specifik och nära förestående resa. Du behöver i så fall själv kontrollera om ett svenskt nödpass i A4-format är giltigt för inresa i det land du ska åka till. Hur lång giltighetstid passet måste ha och om visering behövs, kontakta landets ambassad för information. Om man ansöker om ett nödpass och har ett ordinarie pass som fortfarande är giltigt, kommer det ordinarie passet att återkallas och spärras internationellt. Ett nödpass kan utfärdas av ambassaden i Bern och av konsulaten i Zürich och Genève. Person- eller samordningsnummer krävs för att ett nödpass ska kunna utfärdas.

Vid ansökan om nödpass gäller följande:

 1. Du måste komma personligen till ambassaden i Bern eller till konsulatet.
 2. Ifylld ”Ansökan om provisoriskt pass” (Ansökan fylls i på ambassaden eller konsulatet)
 3. Ifylld blankett UNDERLAG FÖR UTREDNING AV SVENSKT MEDBORGARSKAP.
 4. Två (2) passfoton om du ansöker på konsulaten. Fotona ska vara i färg och högst sex månader gamla. På fotot ska ansiktet vara avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket ska vara neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri. Om du ansöker om nödpass på ambassaden så tas foto i ambassadens fotostation och behöver inte tas med.
 5. Personbevis om du är eller har varit bosatt i Sverige.
 6. B, C, eller L-tillstånd om du är bosatt i Schweiz.
 7. Om du är bosatt i annat land än Schweiz eller Sverige krävs bosättningsintyg – inte äldre än en månad - från bosättningslandet där din svenska nationalitet framgår alternativt uppehållstillstånd i landet.
 8. Polisrapport om passet är stulet.
 9. Eventuellt bekräftelse på bokad resa.
 10. Giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
 11. Ansökningsavgiften kan endast betalas med lokal valuta. Avgiften betalas vid ansökningstillfället på ambassaden med Postfinance-kort, Debit-kort och kontanter. Konsulatet tar endast kontant betalning.
 12. För en person under 18 år krävs vårdnadshavarnas medgivande för utfärdande av ett provisoriskt pass. Fyll i MEDGIVANDE FÖR UNDERÅRIG. Underskrifterna måste bevittnas av två personer. Medgivandet kan också skrivas direkt på blankt papper. Det ska klart framgå att det gäller utfärdande av pass för barnet och båda vårdnadshavarnas underskrifter ska bevittnas av två personer, som även de skriver under medgivandet. Bifoga en verifierad kopia av vårdnadshavarens pass. 
 13. Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Nödpasset kan oftast utfärdas direkt på plats samma dag, om erforderliga handlingar kan visas upp. Nödpasset utfärdas i A4-format.

Till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.