• Svenska

Om utlandet Salomonöarna

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 maj 2024, 11.04

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)

För senaste information om inresebestämmelser för Salomonöarna, se Ministry of Health and Medical Services samt Visas and Border Measures på 

> Smarttraveller.gov.au

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer bör undvika större sportarrangemang, i synnerhet där det förekommer alkohol.

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns eller vidta andra åtgärder samt följa lokala myndigheters anvisningar.

För mer information, se World Meteorological Organisation.

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighet

Resenärer behöver ett pass med minst sex månaders giltighetstid för att resa in till Salomonöarna.

Visum

Svenska medborgare behöver inte ansöka om visum innan ankomst.  Resenären måste ha en returbiljett samt bevis på att resenären har tillräckligt med ekonomiska medel under resan.

För mer information vänligen kontakta Salomonöarnas ambassad i Bryssel, E-post: siembassy@compuserve.com Telefon:  +32 2732 7085.

Hälso- och sjukvård

Konsultera din läkare och vaccinationscentral innan avresa då tillgång till medicin, sjukvårdsmaterial och vårdplatser är mycket begränsad på Salomonöarna. Receptbelagda mediciner är generellt sett inte tillgängliga och resenärer med hälsoproblem bör ha detta i åtanke innan resa till Salomonöarna.

I Salomonöarna finns risk för att drabbas av virusinfektionen zika. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Denguefeber förekommer i Salomonöarna. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggbett och förebyggande åtgärder rekommenderas.

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeber förekommer i Salomonöarna. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Salomonöarna.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Malaria förekommer på Salomonöarna.

Ciguateraförgiftning från att ha ätit fisk, i synnerhet fisk som lever bland korallreven, kan utgöra en fara. Det är rekommenderat att uppsöka sjukvård om man misstänker förgiftning.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga.

Homosexuella förbindelser är förbjudna och straffbelagda med böter och/eller fängelse. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån.

Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard, särskilt för kvinnor. Svordomar är förbjudna och kan leda till kraftiga kompensationskrav och/eller fängelse. På Salomonöarna är landägande både en viktig och känslig fråga. I vissa fall kan du krävas på en avgift ifall du går på privat mark eller använder någons privata strand. Vissa områden kan bara besökas av män.

Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt med böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån riktade mot utlänningar förekommer och de kan vara våldsamma. Det förekommer även rapporter om bilkapningar och andra våldsbrott. Huvudstaden och omkringliggande områden är särskilt drabbade och resenärer bör vara mycket försiktiga.

Demonstrationer och folksamlingar bör undvikas eftersom kravaller och andra våldsamheter förekommer. Ett annat möjligt hot är tillgången till skjutvapen bland civilbefolkningen. Resenärer uppmanas att undvika alla former av utomhusaktiviteter kvälls- och nattetid samt tidig morgon. Brottsligheten tenderar att öka under perioden kring jul, inför större helgdagar och efter tid av politisk instabilitet.

Outlöst ammunition från andra världskriget hittas ibland på vissa platser på Salomonöarna. Detta gäller i synnerhet vid Hell's Point, bergskedjorna bakom Honiara, New Georgia-öarna, den förre detta huvudstaden Tulagi och Russelöarna. Försiktighet bör iakttas innan vandring, dykning eller båtfärder i dessa områden.

Trafiksäkerhet

Passagerarfärjor och flyg är generellt sett opålitliga och störningar i trafiken är vanligt förekommande. Det är vanligt med överbelastade passagerarfärjor och resenärer bör undersöka att säkerheten och undvika att resa med överbelastade färjor.

Försäkringsskydd

Övriga upplysningar

Betalningsmedel

Bankomater finns på vissa centrala platser, men det är ofta svårt att få tag i kontanter i landet. Det är begränsade möjligheter att betala med kort på många platser. Valutan på Salomonöarna är Salomon Islander Dollar.

Vidare allmän information

För vidare allmän information se Turistinformation Salomonöarna och Storbritanniens reseinformation för Salomonöarna.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023