Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Nyfödda svenska medborgare

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer från Skatteverket för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige. Först måste dock en namnansökan göras på ambassaden av vårdnadshavarna.

Följande handlingar (både i original samt kopia) ska personligen lämnas in på ambassaden:

  • Födelsebevis i original ska uppvisas samt en legaliserad översättning med apostille av densamma
  • Föräldrarnas pass i original samt kopia av densamma
  • Faderskapsbekräftelse (om pappan är svensk medborgare men ej gift med barnets mor) i original ska uppvisas samt en legaliserad översättning med apostille av densamma
  • Om mamman till barnet är folkbokförd i Sverige måste även utdrag ur graviditetsjournalisen bifogas de handlingar som lämnas in på ambassaden (översatta samt legaliserade) eller intyg från svensk vårdcentral
  • Om en av parterna ej kan närvara på ambassaden måste den andra parten visa upp en fullmakt (bevittnad av svensk Notarius Publicus) i ärendet som bevis på att hen kan agera ensam i ansökan om namnet

Tillsammans med ovanstående nämnda handlingar kan ambassaden sedan rekvirera ett samordningsnummer från Skatteverket i Sollefteå.  Efter fattat beslut om samordningsnummer gäller detta sedan i tre månader.

När sedan samordningsnumret är fastställd kan passansökan göras (återigen krävs personlig inställelse för detta på ambassaden).

Personlig inställelse av föräldrar samt barnet och tidsbokning krävs för besök på generalkonsulatet; skriv till generalkonsulat.st-petersburg@gov.se

 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer