• Svenska

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813) förtydligar statens ansvar för att hålla en beredskap och kunna gripa in om en större kris eller katastrof drabbar många svenskar utomlands, till exempel om svenskar behöver evakueras. Även ansvaret för dig som resenär förtydligas i lagen.

Utrikesdepartementet (UD) och de svenska ambassaderna arbetar i dag aktivt med sin krisberedskap. UD har byggt upp en organisation som är förberedd för att hjälpa svenskar som drabbas av större kriser och katastrofer utomlands.

Om UD:s och ambassadernas krisberedskap - på regeringen.se

Du som resenär står för kostnader som kan kopplas till dig

Lagen om konsulära katastrofinsatser slår fast att du som resenär ska stå för kostnaderna om staten behöver bistå dig i en krissituation utomlands. I praktiken handlar det om resekostnader och eventuella hälso- och sjukvårdskostnader som direkt kan kopplas till dig som resenär.

Att detta ansvar är klargjort på förhand innebär till exempel att inga blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd måste fyllas i vid en evakuering som genomförs enligt lagen. Återkrav sker i efterhand av Kammarkollegiet. Resenärens kostnader ska kunna täckas av en reseförsäkring.

När kan lagen användas?

Lagen om konsulära katastrofinsatser har ännu inte använts. För att lagen ska kunna tillämpas krävs att regeringen fattar beslut om det. En förutsättning för ett sådant beslut är att

  • många med anknytning till Sverige har drabbats.
  • att situationen utgör eller snabbt kan komma att utgöra en fara för liv.
  • att resenärer inte på något sätt kan ta sig hem på egen hand eftersom försäkringsbolag, resebolag och andra aktörer inte längre kan hjälpa till.

Det handlar om en händelse som är så stor att vanliga resurser inte räcker till. Då först kan det bli aktuellt för staten med en evakuering till en säkrare plats i närområdet eller till Sverige.

Om evakuering vid kriser och katastrofer - på regeringen.se

Senast uppdaterad 29 jun 2017, 07.50